Partnernieuws Fynch

Fynch Mobility is een impact gedreven technologiebedrijf uit Utrecht. Mobiliteit zorgt jaarlijks voor 27% van de wereldwijde CO2 footprint. Ongeveer de helft hiervan is werk gerelateerd. Werkgevers hebben daarom een grote rol in het verduurzamen van mobiliteit; niet alleen door het wagenpark te vergroenen, maar vooral ook door een bredere verduurzaming van reizen en werken te stimuleren en faciliteren.

De visie van Fynch is duurzame en vitale mobiliteit voor iedereen. Fynch motiveert medewerkers om duurzamere keuzes te maken in hun reisgedrag. Zo streven wij naar geen emissies, uitstekende bereikbaarheid en toegankelijkheid voor iedereen.

Mobiliteitsgedrag is een belangrijke sleutel tot CO2-reductie. Het zijn uiteindelijk de keuzes die reizigers maken die de uitstoot bepalen. Door niet of minder te reizen en door voor de schoonste vorm van mobiliteit te kiezen verminderen ze de CO2-uitstoot.

Hoe maak je je beleid en voorzieningen aantrekkelijk voor hybride werken, hoe stimuleer je mensen duurzamer te reizen, hoe kun je op een privacy bestendige manier de CO2-uitstoot van al je werknemers registreren, hoe organiseer je een variabele reis- en thuiswerkvergoeding, hoe verzorg je de administratie hiervan en hoe faciliteer je toegang tot OV en deelmobiliteit?

Fynch geeft jouw organisatie antwoord op al deze vragen en helpt jou met het opstellen van een duurzaam mobiliteitsplan.