Johannes de Bruin van Fynch Mobility vertelt over het voordeel die bedrijven in de provincie Utrecht kunnen krijgen bij Fynch Mobility dankzij de toegekende REACT-EU subsidie.

Wat kan je vertellen over deze subsidie?

Deze subsidie is in het leven geroepen als reactie op de coronapandemie. Het herstelprogramma “EU Next Generation” is ingesteld, de REACT-EU subsidie is hier onderdeel van. De gedachte erachter is dat met behulp van deze subsidie een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie wordt gestimuleerd.

Waarom maakt Fynch Mobility aanspraak op deze subsidie?

Misschien moet ik dan eerst wat vertellen over Fynch Mobility.

Fynch Mobility staat voor duurzame mobiliteit en gedragsverandering. Wij zijn ervan overtuigd dat kleine aanpassingen in ons gedrag grote invloed kunnen hebben op het gebied van duurzaam reizen. Om mensen in beweging te krijgen anders te reizen geven wij inzicht in de reisdata en zorgen wij dat de kilometervergoeding verloopt via ons platform. Dit motiveert werkgevers om een duurzaam mobiliteitsbeleid op te stellen en medewerkers om duurzaam te reizen. Simpelweg omdat het meer oplevert.

Hoe wij dit doen is samen te vatten in onderstaande vier punten:

  1. Onze app registreert (indien gewenst) automatisch hoe medewerkers reizen (per modaliteit, woon-werk en zakelijk) zonder dat dit koste gaat van de privacy.
  2. Ons platform berekent automatisch welke reis- en thuiswerkkostenvergoeding geldt per medewerker conform het eigen mobiliteitsbeleid, uitbetaling gaat via de salarissoftware waarmee Fynch gekoppeld is. Foutgevoelig en tijdrovend handwerk is verleden tijd
  3. Ons dashboard geeft geanonimiseerd en geaggregeerd inzicht in alle reisdata conform de aankomende wetgeving Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit
  4. Ons gedragsveranderingsprogramma beloont de medewerker wanneer hij/zij duurzaam reist

De businesscase is even eenvoudig en duidelijk:

  1. People: Beheersbare administratie, minder verloren tijd, meer vitaliteit, goed werkgeverschap
  2. Planet: 10-20% CO2 reductie, CO2 rapportage, Fijnstof reductie
  3. Profit: Minder fouten in declaraties, tijdsbesparing in verwerken declaraties, hogere productiviteit

Oké, goed verhaal. Dat jullie lovend zijn over je eigen oplossing snapt iedereen. Wat vond de beoordelingscommissie dan?

De beoordelingscommissie was met name onder de indruk van de potentiële invloed van deze aanpak op het gedrag van reizigers. Mobiliteit zorgt voor 27% van de CO2 uitstoot in Nederland, ruim de helft hiervan komt voor rekening van werkgevers. Als we blijven doen wat we altijd deden, krijg je wat je altijd kreeg. Een verandering van gedrag is cruciaal om de doelstelling uit het Klimaatakkoord te halen en Fynch heeft daar, op basis van wetenschappelijke principes (OBM), een bewezen effectieve aanpak voor ontwikkeld. Aanvullend hierop was de commissie gecharmeerd van de potentie die het beloningsmechanisme heeft om de lokale duurzame economie te stimuleren. De Fynch Coins kunnen worden ingewisseld bij duurzame Utrechtse ondernemers. Zo brengt Fynch duurzame vraag en aanbod bij elkaar.

Je spreekt over een voordeel voor Utrechtse ondernemers, wat bedoel je daarmee?

Met Utrechtse ondernemers doelen wij op bedrijven in de Provincie Utrecht. De subsidie is bedoeld als onderdeel van het herstel na de coronapandemie, bovendien wordt de subsidie aangegrepen om te verduurzamen.

Wij laten zich dit uitbetalen in een extra voordeel, oftewel een korting voor nieuwe klanten van 20%. Daarnaast zetten wij 5% van de omzet in voor lokale initiatieven ten behoeve van de biodiversiteit. Veel industrieterreinen bestaan uit veel steen en beton, wij willen ons inzetten dat daar meer groen is. Dat zorgt niet alleen voor een betere biodiversiteit, ook het aanzicht en leef comfort op industrieterreinen gaat omhoog. Wij hebben ideeën, maar ons bewust nog nergens aan gecommitteerd. Bedrijven zelf hebben hier inspraak in, bovendien: hoe meer bedrijven op hetzelfde industrieterrein meedoen, hoe meer impact zij gezamenlijk hebben.

Dus jullie helpen bedrijven te verduurzamen middels een duurzaam mobiliteitsbeleid. Maar op andere nieuwsberichten en jullie socials zie ik jullie veel schrijven over de Rapportageverplichting WPM. Waar ligt nou de focus?

Wij hebben Fynch Mobility niet ontwikkeld voor deze wetgeving, wij hebben Fynch Mobility ontwikkeld met de overtuiging dat iedereen met kleine stapjes eenvoudig kan verduurzamen. Dat begint bij weten wat je aan het doen bent. Hoeveel CO2 heb jij bij jouw laatste woon-werkrit uitgestoten? Hoeveel bespaar je met thuiswerken of reizen met het OV of de fiets? Ermee bezig zijn leidt tot bewustwording en tot resultaat.

Wij zullen niet ontkennen dat deze wetgeving voor ons goed uitpakt; bedrijven worden gedwongen te rapporteren. De administratieve last die dat met zich meebrengt laten wij verdwijnen, tegelijkertijd zorgen wij ervoor dat je het momentum kunt pakken om te verduurzamen. Het is geen OBM-gedachte, maar 1 januari 2024 is een fijne stok achter de deur.

Helder. Wat moeten bedrijven doen om aanspraak te maken?

Dat is niet zo ingewikkeld, simpelweg contact met ons opnemen.