Verklaring Internationaal maatschappelijk Verantwoord ondernemen (IMVO)
Volgens de Verklaring van de SER moeten bedrijven zich veel bewuster zijn van de sociale en ecologische productieomstandigheden bij hun toeleveranciers in risicovolle landen. De verklaring IMVO geeft aan wat van bedrijven kan en mag worden verwacht bijvoorbeeld op het gebied van betere arbeidsomstandigheden bij toeleveranciers. Werkgevers- en werknemersorganisaties binnen de SER committeren zich aan de verklaring en gaan deze nadrukkelijk onder de aandacht van hun leden te brengen.

Volgens Staatssecretaris Heemskerk biedt de verklaring bedrijven een praktische handleiding om met verantwoord ketenbeheer aan de slag te gaan. “Het Nederlandse bedrijfsleven loopt hiermee voorop. Met deze afspraken in de hand kunnen Nederlandse bedrijven verdere praktische invulling geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid”, aldus Heemskerk.

Kabinetsvisie op ketenbeheer
In de Kabinetsvisie ketenbeheer zijn de verantwoordelijkheden van de overheid en van bedrijven nader uitgewerkt. “Goed ketenbeheer is primair de verantwoordelijkheid van bedrijven waarbij de overheid faciliterend optreedt”, aldus Heemskerk in de brief.

Van een bedrijf mag verwacht worden dat het de invloed die het heeft ruimhartig aanwendt om verantwoordelijkheid te nemen in de keten. Met het SER initiatief zal blijken of dit resulteert in een toename in de mate waarin bedrijven verantwoordelijkheid nemen in de keten. Aanvullend neemt het kabinet acties om bedrijven te ondersteunen bij het invullen van hun ketenverantwoordelijkheid, zoals bijvoorbeeld door het Initiatief voor Duurzame Handel.