Opening digitaal loket circulaire economie voor ondernemers Westpoort

Voor ondernemers op het terrein van circulaire economie in Westpoort is er sinds kort een digitaal loket waar belemmeringen op het gebied van wet- en regelgeving kunnen worden gemeld. Het loket is een initiatief van Metropoolregio Amsterdam, de provincies Noord-Holland en Flevoland, de omgevingsdiensten in deze regio en Port of Amsterdam. De initiatiefnemers willen ondernemers helpen door expertise bij overheidsinstanties uit te wisselen en op te pakken.

Ondernemers in de circulaire economie ervaren regelmatig belemmeringen bij het aanvragen van een vergunning. Dit kunnen belemmeringen zijn op gebied van regelgeving in het ruimtelijk vlak, vergunningen, communicatieve, juridische of milieutechnische hobbels. Middels het loket kunnen zij dit soort belemmeringen kenbaar maken.

Het digitale loket werkt als volgt: ondernemers kunnen hun (actuele) praktijkvoorbeelden melden middels een formulier. Na invullen van dit formulier wordt er binnen 72 uur contact opgenomen door de Omgevingsdienst, die optreedt namens het bevoegd gezag en helpt het probleem op te lossen.

Met dit loket zorgen we ervoor dat klachten bij de juiste overheid afgehandeld worden en niet tussen wal en schip belanden. Het platform komt regelmatig bijeen om kennis en ervaring uit te wisselen. Samen zoeken we naar oplossingen, óók als deze belemmeringen voortkomen uit nationale- of zelfs Europese wet- en regelgeving (bijvoorbeeld via lobby).

Het doel van het loket is inzicht te verschaffen in dit soort problemen, als ook de belemmerende wetgeving en het beleid op het gebied van circulaire economie, zodat deze (waar nodig en mogelijk) kan worden aangepast. Dit kan op lokaal, regionaal, nationaal of Europees niveau zijn. Daarnaast dient het digitale loket als een middel om casussen te verzamelen en te delen tussen de instanties. Op deze manier kan worden bezien hoe deze in het vervolg structureel kunnen worden opgelost. Soms kan een casus direct worden opgelost. Mocht het niet lukken dit op lokaal- of regionaal niveau te doen, dan wordt contact opgenomen met het Rijk.

Foto: Port of Amsterdam

Share Button