Frank Biermann, hoogleraar Global Sustainability Governance, heeft een ERC Advanced Grant ontvangen. Met deze prestigieuze Europese subsidie van 2,5 miljoen euro gaat hij onderzoek doen naar de Sustainable Development Goals die de Verenigde Naties hebben opgesteld in 2015. De ERC Advanced Grant is de hoogste onderzoeksubsidie van het European Research Council en wordt jaarlijks toegekend aan uitzonderlijke en richtingbepalende senior onderzoekers.

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn zeventien ambitieuze doelstellingen die de Verenigde Naties in 2015 hebben besloten. Hiermee zullen tot 2030 de grootste problemen van de mensheid worden aangepakt, van de beëindiging van extreme armoede en honger wereldwijd tot de effectieve bescherming van bedreigde ecosystemen en sociale rechtvaardigheid voor iedereen. De zeventien doelstellingen kennen 169 specifieke doelen (targets), waarvoor weer specifieke indicatoren uitgewerkt zijn.

Werkt de VN-aanpak?

Maar heeft deze aanpak van internationaal beleid middels mondiale doelstellingen enkele kans op succes? Wordt de wereld nu werkelijk duurzamer en rechtvaardiger omdat de Verenigde Naties 17 “Sustainable Development Goals” hebben besloten?

Dit is de hoofdvraag in het politicologische onderzoek van Biermann. “Wij gaan breed onderzoeken of dit systeem überhaupt werkt. Bijvoorbeeld is de stelling van de VN dat alle landen bij deze agenda mee betrokken zullen zijn. Maar gebeurt dit ook in de praktijk – krijgen arme landen in de loop van de tijd meer invloed door dit proces? Of blijven de rijke landen overal beslissingen over nemen?”

Betere aansturing

“Een andere vraag die we onderzoeken is of er een betere aansturing komt voor de honderden van internationale organisaties en instituties. Zal het lukken dat de samenwerking van internationale organisaties effectiever wordt door de 17 Sustainable Development Goals, bijvoorbeeld met blik op de samenwerking tussen de Wereldbank en het Milieuprogramma van de VN? Ook analyseren we het effect van de nieuwe internationale doelstellingen op mondiale milieuproblemen: helpen de 17 doelstellingen mee de wereldwijde ecosystemen effectiever te beschermen?”

Biermann zal met 2,5 miljoen euro subsidie een team van zeven sociaalwetenschappers aantrekken. Dit team zal de effecten van de 17 Sustainable Development Goals onderzoeken met een reeks van complexe sociaalwetenschappelijke methoden, waaronder sociale netwerkanalyse, mondiale surveys, case studies in verschillende landen, en honderden van interviews met experts op verschillende terreinen.

Pathways to Sustainability en Institutions for Open Societies

Biermann’s onderzoek bevindt zich op het snijvlak van twee strategische thema’s van de Universiteit Utrecht, Pathways to Sustainability en Institutions for Open Societies.

Over Frank Biermann

Frank Biermann is sinds 2015 hoogleraar Global Sustainability Governance bij het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling van de faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht. Hij is onder meer de oprichter en voorzitter van het Earth System Governance Project, een van het wereldwijd grootste onderzoeksnetwerken op het gebied van internationaal duurzaamheidsbeleid. In 2019 verhuist het internationale projectbureau van dit netwerk van Zweden naar de Universiteit Utrecht, en 5-8 november 2018 vindt het jaarlijkse Earth System Governance congres in Utrecht plaats.