Vandaag kondigt HP een nieuw wereldwijd onderzoek aan, uitgevoerd door Morning Consult, waaruit blijkt dat veel ouders ingrijpende maatregelen nemen als gevolg van de klimaatverandering, van alledaagse beslissingen tot gezinsplanning op de lange termijn. Uit het onderzoek onder ouders in India, Mexico, Singapore, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten bleek dat 91% van de ouders zich zorgen maakt over de klimaatcrisis, wat leidt tot veranderingen die hun leven en koopgewoonten veranderen. Meer dan de helft (53%) zegt dat het hun kijk op het krijgen van meer kinderen heeft beïnvloed. Drieënveertig procent van de respondenten zegt dat ze hebben overwogen om voor een bepaald bedrijf te gaan werken vanwege de betrokkenheid bij milieu- en sociale kwesties.

Het onderzoek wijst ook uit dat veel ouders voorstander zijn van bedrijven die actie ondernemen om de klimaatverandering aan te pakken. Bijna twee derde (64%) van de ouders geeft de voorkeur aan producten die afkomstig zijn uit duurzame bronnen en 60% zegt dat duurzame bedrijfsvoering een grote rol speelt in hun koopgedrag. Dit ondanks de bevindingen dat de overgrote meerderheid van de ouders (84%) erkent dat de kosten van het levensonderhoud stijgen en meer dan de helft (57%) gelooft dat het veel tijd kost om milieuvriendelijk te ondernemen.

Duurzaamheid van aankopen speelt ook een rol bij Nederlandse ouders. Uit eerder lokaal onderzoek van HP bleek al dat bijna een derde (32%) van de Nederlandse ouders aangeeft dat duurzaamheid van producten een grotere rol speelt bij hun aankoopbeslissing sinds ze ouders zijn. Daarnaast zijn Nederlandse ouders (32%) eerder geneigd om een product te kopen als een vorm van klimaatcompensatie wordt geboden dan niet-ouders (25%).

“Gezinnen vertrouwen, net als al onze klanten, op HP om hen te verbinden met de dingen die er het meest toe doen, of het nu gaat om werk, entertainment of geliefden”, zegt Michele Malejki, Global Head of Social Impact. “Het is een van de redenen waarom ouders top of mind zijn voor ons. En zoals elke generatie voor hen, hebben de ouders van vandaag hun eigen onderwerpen die voor hen belangrijk zijn, vooral de klimaatcrisis. Daarom gaan we verder dan onze zakelijke impact om ons bedrijf beter te maken voor mensen en de planeet.”

Hoewel ouders persoonlijk actie ondernemen, vinden de meesten ook dat belangrijke spelers in de bedrijfswereld iets moeten doen. De meeste ouders (51%) vinden dat bedrijven “veel” verantwoordelijkheid hebben om zichzelf in te zetten voor klimaatactie, in tegenstelling tot klanten (36%).

“Ons onderzoek komt overeen met wat we in ons bedrijf zien: we behouden klanten, winnen nieuwe omzet en trekken talent aan dankzij onze Sustainable Impact-initiatieven en duurzame producten”, zegt James McCall, Chief Sustainability Officer. “Als we het traject van de klimaatcrisis serieus willen veranderen, moet de industrie verder gaan en de mentaliteit van ‘doe geen kwaad’ veranderen in ‘doe meer goed’.”

De bevindingen komen op het moment dat HP voor het tweeëntwintigste jaar het Sustainable Impact report uitbrengt. Het rapport geeft een gedetailleerd overzicht van de vooruitgang van het bedrijf op het gebied van uitgebreide en gedurfde milieu- en sociale doelstellingen.
HP heeft:

  • De absolute CO2-voetafdruk sinds 2019 met 18% verminderd. Dit brengt het bedrijf dichter bij het doel om in 2040 CO2-emissies netto nul te hebben – end to end.
  • Plastic verpakkingen voor eenmalig gebruik met 55% verminderd ten opzichte van 2018.
  • Ontbossing tegengegaan voor 32% van al het papier dat gebruikt wordt in HP producten en services richting het doel van 100%.
  • Versnelde digitale gelijkheid voor meer dan 21 miljoen mensen bereikt, op weg naar 150 miljoen in 2030.
  • Toegewijd aan het opbouwen van een pijplijn van divers talent, met 46% van de nieuwe aanwervingen in de VS vorig jaar afkomstig uit minderheden.

HP wil het meest duurzame technologiebedrijf zijn. In 2021 stelde HP uitdagende Sustainable Impact doelen op drie gebieden waarvan het bedrijf gelooft dat het het meeste verschil kan maken – Climate Action, Human Rights en Digital Equity. Het rapport van 2022 beschrijft de voortgang op alle drie de aandachtsgebieden, waaronder een CO2-vrije waardeketen, meer teruggeven aan bossen dan we afnemen, het creëren van een meer circulaire economie, het opbouwen van een cultuur van gelijkheid en empowerment, en het versnellen van digitale gelijkheid over de hele wereld om traditioneel uitgesloten gemeenschappen in staat te stellen te gedijen in een digitale economie.