Energiecrisis en klimaatverandering: de brandende vraag op ieders lippen is hoe de mensheid kan voldoen aan haar vraag naar duurzame en betaalbare energie. Dat blijkt uit het Bosch Tech Compass 2023, een representatieve enquête die wereldwijd in zeven landen is gehouden. De enquête werd gepresenteerd op de CES in Las Vegas (5 tot 8 januari 2023).

“Het tegengaan van klimaatverandering is de grootste opgave van onze tijd. Mensen verwachten daarom terecht dat bedrijven technische oplossingen bieden voor deze problemen. Bosch gaat deze uitdaging aan en zet stevig in op veelbelovende technologieën zoals waterstofelektrolyse” zegt Dr. Stefan Hartung, voorzitter van de raad van bestuur van Bosch.

Duurzame technologieën en economisch succes

De respondenten zijn het grotendeels eens over het economisch potentieel van duurzame oplossingen en producten: 82% is van mening dat hoe meer een bedrijf zich inzet voor duurzame technologieën, hoe meer economisch succes het in de toekomst zal hebben. Deze opvatting is het meest gangbaar in Brazilië en India (elk 87 procent); ter vergelijking: in de Verenigde Staten is deze opvatting het minst gangbaar (73 procent). Als het gaat om de betrokkenheid van het bedrijfsleven bij klimaatmaatregelen, suggereert het onderzoek dat er nog ruimte is voor verbetering: meer dan de helft van de ondervraagden (58 procent) vindt dat slechts een minderheid van de bedrijven zich momenteel serieus inzet voor duurzaamheid. “De bestrijding van de klimaatverandering is de grootste taak van onze tijd. Mensen verwachten daarom terecht dat bedrijven technische oplossingen bieden voor deze problemen. Bosch gaat deze uitdaging aan en zet stevig in op veelbelovende technologieën zoals waterstofelektrolyse”, aldus Dr. Stefan Hartung, voorzitter van de raad van bestuur van Bosch.

Klimaatverandering bestrijden met verschillende technologieën

Veel delen van de wereld stappen over op hernieuwbare energie, maar mensen over de hele wereld aarzelen nog steeds om volledig af te stappen van kernenergie en fossiele brandstoffen zoals gas en olie voor energieopwekking. In totaal 62 procent van de respondenten is voorstander van het bevorderen van zonne-energie, terwijl 44 procent inspanningen wil zien om windenergietechnologieën te bevorderen. Deze meningen verschillen echter per land. In China (36 procent) en Frankrijk (31 procent) is de steun voor de bevordering van kernenergietechnologie nog steeds relatief groot (23 procent in totaal). Mensen in de Verenigde Staten (olie: 21 procent, gas: 24 procent) en India (olie: 22 procent, gas: 23 procent) blijven aanzienlijk meer voorstander van olie- en gastechnologieën dan mensen in andere landen (mondiale cijfers: olie: 14 procent, gas: 15 procent). In Duitsland daarentegen is er weinig animo voor kernenergie (13 procent) en fossiele brandstoffen (olie: 4 procent, gas: 8 procent) – veel Duitsers wijzen fossiele energie af en zijn voorstander van de uitbreiding van zonne- en windenergie (zon: 63 procent, wind: 50 procent) en waterstof (51 procent).

Vertrouwen in technologie groeit

Uit het Tech Compass blijkt dat, in een wereld vol onzekerheden, het vertrouwen in technologie sinds vorig jaar is gegroeid. Wereldwijd gelooft nu 75 procent van de ondervraagden dat technologische vooruitgang de wereld kan verbeteren (2022: 72 procent*). Bovendien gelooft 83 procent van de respondenten dat technologie de sleutel is tot het tegengaan van klimaatverandering (2022: 76 procent*). “Digitalisering kan een bijzondere rol spelen in duurzaamheid”, zegt Hartung. “We investeren in de ontwikkeling en uitbreiding van veelbelovende nieuwe technologieën, met een focus op duurzaamheid, mobiliteit en Industrie 4.0.”

Mobiliteit in de metaverse

Naast duurzaamheid biedt het Tech Compass ook interessante inzichten in andere zaken – zoals de metaverse. In deze virtuele wereld, waarin mensen als avatars interacteren in een driedimensionale ruimte gemodelleerd naar de werkelijkheid, zal ook mobiliteit een rol spelen: 43 procent van de respondenten kan zich voorstellen dat ze een auto kopen voor de metaverse. Vooral in China (75 procent) en India (69 procent) is de belangstelling en bereidheid daartoe groot. En hoewel respondenten in Brazilië (47 procent), de VS (33 procent), het Verenigd Koninkrijk (30 procent), Duitsland (26 procent) en Frankrijk (23 procent) nog wat sceptischer zijn, laten de cijfers zien dat het verlangen naar een auto niet alleen in de echte wereld bestaat, maar ook in de virtuele realiteit.

Over het onderzoek:

Voor het onderzoek werden mensen van 18 jaar en ouder in zeven landen (Brazilië, China, Duitsland, Frankrijk, India, het Verenigd Koninkrijk en de VS) in opdracht van Robert Bosch GmbH online ondervraagd door de marktonderzoekers Gesellschaft für Innovative Marktforschung mbH (GIM) in september 2022. In Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk werden per land 1.000 mensen ondervraagd; in Brazilië, China, India en de VS elk 2.000 mensen. De steekproeven zijn representatief voor hun respectieve landen wat betreft regio, geslacht en leeftijd (Brazilië, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten: 18 tot 69 jaar / China, India: 18 tot 59 jaar).