Het maken van duurzame keuzes is voor ruim de helft van de consumenten van belang bij het doen elektronica-aankopen maar blijkt bij het daadwerkelijk doen van deze aankopen voor slechts 1 op 5 doorslaggevend. Hiernaast zijn Nederlanders zich niet altijd bewust van de uitstoot van CO2 als gevolg van hun aankoop, hoewel dit wel verschilt per productgroep. Zo is slechts 1 op 5 Nederlanders (20%) zich niet bewust van de CO2-uitstoot als het gaat om energie en brandstof maar is 1 op 3 van de ondervraagden niet op de hoogte dat er sprake is van CO2-uitstoot bij het doen van elektronica-aankopen. Dit blijkt uit een onderzoek van HP uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau DirectResearch onder meer dan 1000 Nederlanders tussen 25 en 50 jaar oud. HP lanceert een nieuwe productlijn: de HP ENVY Inspire om consumenten duurzame keuzes te bieden. Deze veelzijdige allround printer voor thuis bestaat bijvoorbeeld voor 45% uit gerecycled plastic en met HP+ investeert HP voor elke geprinte pagina in bossen.

Belang duurzame keuze voor helft Nederlanders groot

Bij het doen van aankopen als elektronica zijn er voor consumenten overduidelijk twee doorslaggevende factoren. De prijs speelt voor 70% van de ondervraagden een belangrijke rol, gevolgd door kwaliteit (64%). Opvallend is dat duurzaamheid zowel bij het doen van elektronica-aankopen als andere aankopen voor 1 op 5 (20%) Nederlanders behoort tot 1 van de belangrijkste aandachtspunten. Specifiek gevraagd naar het belang van het maken van duurzame keuzes bij het doen van elektronica-aankopen blijkt 53% dit belangrijk te vinden.

Duurzaamheid speelt een grotere rol na krijgen van kinderen

Duurzaamheid speelt een grotere rol bij de opvoeding bij ouders tussen 25 – 35 jaar (50%) dan ouders van 36-45 (47%) en ouders van 45-50 jaar (44%). Daarnaast geeft 1 op 3 (34%) van de ouders aan dat duurzaamheid een grotere rol speelt in het doen van aankopen sinds zij kinderen hebben. Opvallend is dat het bewustzijn van ouders over de CO2-uitstoot die gepaard gaat met hun aankopen in alle productcategorieën groter is dan van Nederlanders die geen kinderen hebben.

Rob Idink: “Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp voor consumenten. Ruim de helft stelt bijvoorbeeld dat zij dit belangrijk vinden bij het doen van elektronica-aankopen. Toch is dit op het moment van de aankoop zelf minder doorslaggevend. Het geeft aan hoe belangrijk het is duurzaamheid continue aandacht te blijven geven en de consument blijvend te informeren over de relatie tussen aankopen, de consequenties voor het milieu en wat we daar bijvoorbeeld vanuit HP in investeren.”

Klimaatcompensatie is de verantwoordelijkheid van de producent

Over het algemeen zijn Nederlanders positief over de mogelijkheid tot klimaatcompensatie bij het doen van aankopen. Ruim 2 op 5 (41%) van de Nederlanders waarderen merken die dit aanbieden meer dan merken die dit niet aanbieden, 38% staat hier neutraal tegenover. 1 op 3 van de ondervraagden geeft daarnaast aan eerder een product te kopen als een dergelijke compensatie mogelijk is. Bij ouders is deze aankoopbereidheid zelfs 46%.

Gevraagd naar een top 3 van productgroepen waarbij de ondervraagden de mogelijkheid tot CO2-compensatie willen hebben geeft bijna een kwart (22%) van de jongere generatie (25-35 jaar) aan de uitstoot van CO2 bij een aankoop van elektronica te willen compenseren. Elektronica komt hiermee op de derde plek na energie/brandstof (34%) en vakanties/reizen (37%), voor deze leeftijdsgroep. De oudere leeftijdsgroepen 35-45 en 46-50) geven aan liever eten en drinken (18% en 19%) en kleding (15 en 20%) te willen compenseren.

Ruim 4 op 5 Nederlanders is van mening dat de verantwoordelijkheid voor klimaatcompensatie van een aankoop deels of geheel bij de producent ligt.

Duurzaam printen

De doorslaggevende factor voor het aanschaffen van een printer blijkt overwegend de prijs en het gebruiksgemak te zijn. Gevraagd naar de redenen om geen printer aan te schaffen geeft ruim 1 op 10 aan de impact op het milieu als doorslaggevende factor te geven.

4 van de 5 Nederlanders (80%) is in het geheel onbekend met mogelijkheden tot klimaatcompensatie van geprinte pagina’s via een printer.

Rob Idink: “Het is interessant om te zien dat Nederlanders van mening zijn dat de verantwoordelijkheid voor klimaatcompensatie grotendeels bij de producent ligt en dat met name de jongere generatie veel vaker de mogelijkheid zou willen hebben om hun aankoop te compenseren op het gebied van CO2-uitstoot. Tegelijkertijd zien we ook dat het nog lang niet voor iedereen bekend is de mogelijkheid tot klimaatcompensatie bij printen. Maar deze mogelijkheden zijn er wel degelijk. Bij HP investeren wij al vele jaren in duurzaamheid, ook op het gebied van printing.”

HP ENVY Inspire

Hoewel de kennis over de mogelijkheid tot het compenseren van CO2-uitstoot dus beperkt is geeft een kwart (23%) wel aan dat deze mogelijkheid een doorslaggevende factor is bij de aanschaf van een printer. HP is zich bewust van de wens van de consument om duurzame keuzes te willen maken en voorziet daarin met HP+. Via HP+ kunnen consumenten op een duurzame manier printen.

Zo bevatten alle originele inktcartridges gerecycled materiaal, 80% van de cartridges bevatten zelfs 45 tot 70% gerecycled materiaal1. Met HP Instant Ink kunnen consumenten er daarom op vertrouwen dat zij met het aanschaffen van cartridges een duurzame keuze maken.

Naast duurzame cartridges zet HP zich ook in voor duurzame printers. Een voorbeeld hiervan is de onlangs aangekondigde HP ENVY Inspire. Deze veelzijdige allround printer voor thuis bestaat voor 45% uit gerecycled plastic en is geschikt voor HP+. Niet alleen betekent dit dat consumenten mogen vertrouwen op de levering van duurzame cartridges maar dat zij ook bijdragen aan een duurzame, groene toekomst door middel van het Forest First initiatief van HP. Forest First is het wereldwijde initiatief waar HP voor elke geprinte pagina in bossen investeert. HP werkt hierbij samen met betrouwbare milieu-ngo’s die experts zijn op het gebied van bosecosystemen. Op deze manier kan HP een bijdrage leveren aan het verantwoordelijk beheren, beschermen of herstellen van bossen. Onlangs werkte HP samen met de Nederlandse ngo Trees for All. Vanuit deze samenwerking worden 2.500 bomen aangeplant in Nederland en daarbuiten.