Een meerderheid van de leden van FNV Finance en CNV Vakmensen heeft ingestemd met het eindbod van Achmea voor een nieuwe tweejarige cao. Daarmee is de nieuwe cao een feit. De leden van De Unie hebben niet ingestemd met het eindbod. Achmea legde het eindbod eind december voor aan de drie vakorganisaties. Afgelopen vrijdag sloot de stemmingsperiode.  De nieuwe cao geldt voor circa 12.000 medewerkers en heeft een looptijd van 1 december 2021 tot 1 december 2023. Vernieuwende onderdelen van de cao zijn een eenmalig klimaatbudget voor alle medewerkers en een onbeperkt opleidingsbudget. 

Bestuursvoorzitter Bianca Tetteroo van Achmea is verheugd met de nieuwe cao: “Wij willen duurzame waarde creëren voor klanten, medewerkers, het bedrijf én de samenleving. Met deze nieuwe cao investeren we opnieuw in duurzaam werkgeverschap voor nu en in de toekomst. We bieden een totaalpakket dat medewerkers belangrijke voordelen geeft en ze in staat stelt hun talenten optimaal te benutten en te ontwikkelen.”

Klimaatbudget

Alle medewerkers ontvangen vanaf 2023 een eenmalig klimaatbudget van € 2.500,- netto. Dit bedrag kunnen zij besteden aan producten en diensten die een bijdrage leveren aan verduurzaming en daarmee aan verbetering van het klimaat. Bianca Tetteroo: “Klimaatverandering is een belangrijk thema in onze strategie. Achmea heeft op dit vlak ambitieuze doelen. Dat betekent dat we niet alleen naar onze eigen voetafdruk kijken, maar ook klanten en medewerkers stimuleren om te verduurzamen. Met het opnemen van een klimaatbudget in de arbeidsvoorwaarden geven we op eigentijdse wijze invulling aan de klimaatambitie van ons bedrijf.”

Onbeperkt opleidingsbudget

Het onbeperkt opleidingsbudget geeft alle medewerkers de mogelijkheid om naar eigen keuze opleidingen te volgen uit een brede opleidingscatalogus. Toestemming van de leidinggevende is niet nodig en het afdelingsbudget is geen beperkende factor.
Dit komt voort uit de ambitie om medewerkers in staat te stellen hun talenten optimaal te benutten en ontwikkelen.

De komende periode zal Achmea samen met de vakorganisaties de regeling voor het klimaatbudget en het onbeperkt opleidingsbudget verder uitwerken.