Nieuw rapport identificeert 55 klimaattechnologieprojecten die Europa kunnen helpen om de ‘net zero’ doelstelling voor 2050 te halen

Bron
Capgemini

Capgemini Invent heeft vandaag een nieuw rapport uitgebracht waarin 55 projecten op het gebied van schone technologie worden belicht die het economisch herstel kunnen bespoedigen en ervoor kunnen zorgen dat Europa de komende jaren de CO2-uitstoot kan terugdringen. “Fit for Net-Zero: 55 Tech Quests to Accelerate Europe’s Recovery and Pave the Way to Climate Neutrality” is een leidraad voor beleidsmakers en investeerders en belicht projecten die mogelijk in aanmerking komen voor steun uit het 750 miljard euro omvattende herstelfonds van de Europese Commissie. Dit herstelfonds moet de Europese economie transformeren en Europa op koers zetten om tegen 2050 het eerste ‘net zero’ continent ter wereld te worden. De studie is uitgevoerd in opdracht van Breakthrough Energy, een netwerk van organisaties, opgericht door Bill Gates en een aantal leiders van ’s werelds grootste techbedrijven en andere grote private investeerders, om de transitie naar schone energie te versnellen.
 
De EU-lidstaten zullen vanaf 15 oktober beginnen met het indienen van hun nationale herstelplannen. Zij moeten zich onder meer afvragen of hun plannen in overeenstemming zijn met de klimaatwetgeving van de EU en de doelstelling voor 2050 om de uitstoot van broeikasgassen tot nul terug te brengen. Maar ook of de plannen voldoende gedetailleerd zijn om de ambities om te zetten in concrete projecten die ervoor zorgen dat de emissiereductie op de vereiste koers ligt om de klimaatverandering tegen te gaan.

Het “Fit for Net-Zero”-rapport onderzoekt en analyseert bestaande en toekomstige technologieën in vijf onderling verbonden economische domeinen: energie; gebouwen en bouw; industrie; vervoer; en voedsel- en grondgebruik. Capgemini Invent heeft innovators, ondernemers, bedrijfsstrategen en beleidsmakers ingeschakeld om meer dan 200 potentiële projecten, elk met een verschillend niveau van technologische rijpheid, te helpen identificeren en te onderzoeken om hun transformatiepotentieel en hun bereidheid tot investeringssteun te beoordelen.

Op basis van dit onderzoek zijn 55 high-impact technologieën geïdentificeerd die het meest geschikt zijn om snel en op grote schaal resultaten te leveren. Samengesteld uit projecten en investeringen verdeeld over de innovatiecyclus en per economisch gebied en volwassenheid, hebben deze projecten het potentieel om een jaarlijkse markt van uitstootvrije goederen en diensten te creëren met een totale bruto toegevoegde waarde van 790 miljard euro per jaar, de uitstoot te verminderen met 871 MtCO2 en bijna 13 miljoen banen te creëren tegen 2030 door middel van zowel nieuwe banen als de transformatie van bestaande banen. Na verloop van tijd zal elke 1 euro die in deze portefeuille van schone technologieën wordt geïnvesteerd naar verwachting tegen 2050 9 euro aan toekomstige omzet op de Europese markten genereren. Deze projecten kunnen ook bijdragen tot een verbetering van de luchtkwaliteit, de voedselveiligheid en een grotere energieonafhankelijkheid van Europa.

Ann Mettler, Senior Director van Breakthrough Energy, zegt: “Dit onderzoek toont duidelijk aan dat er een stapsgewijze verandering in schone technologie-innovatie nodig is om tegen 2050 een netto-uitstoot van nul te bereiken. Veel veelbelovende klimaattechnologieën zitten in de pijplijn, maar moeten nu snel worden opgeschaald. Dit vereist dat Europa verder gaat dan zijn kracht te tonen op het gebied van R&D en evenveel nadruk legt op ontwikkeling en toepassing. De beste innovatie zal slechts een beperkte impact hebben als ze in het laboratorium blijft hangen. Daarom worden in dit rapport 55 voorbeelden van de beste en meest geavanceerde projecten naar schone technologie in Europa uitvoerig onderzocht. Zij kunnen een solide basis vormen voor het herstel van het wereldwijde technologisch leiderschap van Europa, helpen de klimaatcrisis op te lossen en de basis leggen voor een duurzaam herstel“.

In de studie wordt ook geconcludeerd dat sterker EU-beleid de innovatiecyclus en de toepassing van schone technologieën kan versnellen, onder meer:

  • Investeringen in de hele innovatiecyclus – bedrijven in een laat stadium helpen om de toepassing en de marktintroductie van koolstofarme en -vrije technologieën drastisch op te voeren. Dit moet een aanvulling zijn op de bestaande seed- en startfinancieringsmiddelen en, van cruciaal belang, het moet het gepaard gaan met een stimulans om ervoor te zorgen dat innovaties met een lage koolstofuitstoot op de markt kunnen worden afgezet.
  • Meer onderzoek en ontwikkeling door middel van ‘gap-analyses, waarbij wordt vastgesteld op welke gebieden overheidsinvesteringen en particuliere partnerschappen kunnen bijdragen aan de totstandkoming van nieuwe technologieën en aan de groei van nieuwe markten.
  • Validatie en vroegtijdige toepassing: het stimuleren van technologiekostenverlagingen, snellere versiecycli, de evolutie van het bedrijfsmodel, snelle uitrol naar de consument en de betrokkenheid van de toeleveringsketen.
  • Snelle, grootschalige invoering: toepassing van externe prijsmechanismen om het concurrentievermogen van koolstofarme technologieën op de markt te vergroten en investeringen in baanbrekende technologieën aan te moedigen.

Cyril Garcia, CEO van Capgemini Invent en lid van de Raad van Bestuur van Capgemini Group, zegt: “Ons werk voor Breakthrough Energy bevestigt dat Europa’s schone technologie revolutie net zo belangrijk kan zijn als de digitale revolutie en inspeelt op Europa’s industriële kracht en leiderschap. Dit rapport is praktisch en uitvoerbaar; het belicht enkele van de best beschikbare technologieën die goed gepositioneerd zijn om tegen 2030 een reële impact te hebben, naast de veelbelovende doorbraak en de volgende generatie van schone technologieën die Europa zullen helpen om zijn ambitieuze doelstelling voor 2050 te halen“.

Share Button