De overheid heeft een nieuw herzien Nationaal Actieplan bedrijfsleven en mensenrechten gepubliceerd: het ‘Nationaal Actieplan bedrijfsleven en mensenrechten 2022-2026’.

Nederland heeft zich in VN-verband gecommitteerd aan een aantal principes om zich in te spannen voor mensenrechten in relatie tot het bedrijfsleven. Deze principes liggen vast in de United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s). Dit is een wereldwijd kader waarmee de VN Mensenrechtenraad (United Nations Human Rights Council, UNHRC) in 2011 unaniem instemde. Verschillende internationale organisaties, waaronder het VN Hoge Commissariaat voor de Mensenrechten, de Europese Unie en de Raad van Europa, riepen staten op om een Nationaal Actieplan bedrijfsleven en mensenrechten (NAP) op te stellen voor de implementatie van de UNGP’s.

Nederland was in 2014 een van de eerste landen die hieraan gehoor gaf. De actiepunten uit dit NAP zijn uitgevoerd of vormen nu doorlopende verplichtingen. Daarmee was het eerste NAP aan herziening toe. Dat is ook verzocht door de Tweede Kamer middels Motie Van Ojik en Karabulut, Kamerstuk 32 735, nr. 252 (juli 2019).