Tijdens de VN-Mensenrechtenraad die afgelopen maand plaatsvond in Geneve, heeft Milieudefensie samen met Stand Up For Your Rights en IUCN NL een rapport opgesteld voor het mensenrechtenexamen van Nederland. Hieruit blijkt dat Nederland bijna alle door IUCN NL, Milieudefensie en Stand Up for Your Rights verzochte aanbevelingen zijn geaccepteerd. Deze aanbevelingen zijn gericht op de invoering van wetgeving die het Nederlandse bedrijfsleven verplicht in hun (internationale) waardeketen onderzoek te doen naar (potentiële) schendingen van mensenrechten, het toebrengen van (potentiële) schade aan de natuur en de impact van hun activiteiten op het klimaat.

Nationale IMVO-wetgeving

Tijdens de Universal Periodic Review (UPR) georganiseerd door de VN Mensenrechtenraad hebben verschillende landen zoals Bhutan, Kaapverdië, Chili, Costa Rica, Duitsland, Ecuador, Filippijnen, Panama en Vanuatu aanbevolen dat Nederlandse bedrijven onderzoek doen naar mogelijke mensenrechtenschendingen en schade aan de natuur in hun (internationale) waardeketen. Deze aanbevelingen komen overeen met de verzoeken van IUCN NL, Milieudefensie en Stand Up for Your Rights, waarbij Nederland deze heeft overgenomen en ze nu moet uitvoeren. ‘De acceptatie van deze aanbevelingen is goed nieuws,’ zegt Antoinette Sprenger, senior expert environmental justice bij IUCN NL. ‘Nederland laat zien dat zij dit onderwerp serieus neemt en nationale wetgeving wenst in te voeren.’

UN Guiding Principles en OESO-richtlijnen als internationale normen

Als onderdeel van de aanbevelingen die Nederland tijdens de universele periodieke toetsing heeft aanvaard, heeft het land ermee ingestemd dat de nationale wetgeving voor bedrijven in overeenstemming wordt gebracht met de UN Guiding Principles en de OESO-richtlijnen. Dit besluit is belangrijk in het kader van de lopende besprekingen over de door de ChristenUnie ingediende Wet Initiatief Verantwoordelijk en Duurzaam Internationaal Ondernemen. Volgens Antoinette Sprenger van IUCN NL “geeft de aanvaarding van deze aanbeveling aan dat Nederland ook van mening is dat de UN Guiding Principles en de OESO-richtlijnen leidende internationale normen zijn die moeten worden gevolgd.”

Klimaatverandering en een betere wetgeving

Daarnaast heeft Nederland ingestemd met diverse aanbevelingen die gericht zijn op de dringende noodzaak om verdere klimaatverandering tegen te gaan. Dit is een reactie op het recente syntheseverslag van het IPCC, waarin wordt gewezen op de dringende noodzaak van maatregelen op dit gebied. Uit het rapport blijkt dat de opwarming van de aarde in bijna alle scenario’s tussen 2030 en 2035 waarschijnlijk meer dan 1,5 graad zal bedragen. Dit is een decennium eerder dan voorspeld in het vorige syntheserapport van het IPCC uit 2014. Het rapport stelt echter ook dat beperking van de opwarming tot 1,5 graden tegen het einde van de eeuw nog steeds mogelijk is met minimale overschrijding, mits onmiddellijk actie wordt ondernomen.

Zowel op nationaal als internationaal niveau bevordert IUCN NL de invoering van betere wetgeving die voorkomt dat bedrijven de mensenrechten schenden en het milieu en het klimaat schaden. Een van de doelstellingen van ons initiatief ‘Forests for a Just Future’ is het garanderen van de veiligheid en bewegingsvrijheid van natuurbeschermers, zodat zij de natuur kunnen beschermen en klimaatverandering kunnen bestrijden.