In onze tijd hebben kleine en middelgrote boeren overal in de wereld het
moeilijk, zowel in de rijke als in de arme landen. Veel bedrijven zijn al
over de kop gegaan, nog meer worden met faillissement bedreigd. De gevolgen
voor de boerengezinnen zijn dramatisch en het platteland verandert
drastisch van karakter. Is dit – hoe tragisch voor de direct betrokkenen
ook – een noodzakelijk offer om de honger uit te bannen, om onze wereld
welvarender te maken? Of veroorzaakt deze ontwikkeling juist de honger en
de ondervoeding in de Derde Wereld en vormt zij tegelijkertijd een niet te
becijferen verarming van het leven van ons allemaal, omdat we het directe,
praktische contact met de natuur nog verder zullen verliezen?

Dit boek beschrijft de werking van het proces dat de kleine boeren in het
nauw brengt en concentreert zich op de agro-multinationals die de
ontwikkelingen richten en opstuwen. Vervolgens geeft het boek een
indringende beschrijving van Cargill, het grootste en machtigste bedrijf in
deze sector, dat tegelijkertijd praktisch onbekend is.

De heldere schrijfstijl, de uitgesproken visie, de vele illustratieve
voorbeelden en de collage-achtige opbouw houden de aandacht gevangen en
zetten aan het denken.

De auteur, Jan Paul Smit, publiceerde als milieujournalist artikelen in
diverse bladen en schreef een boek over de Indiase natuurwetenschapper
Vandana Shiva, die momenteel leiding geeft aan een spraakmakende
landbouwcampagne in haar land.

Schrijver en politicus Herman Verbeek, die al tientallen jaren intensief
betrokken is bij de ontwikkelingen in de landbouw, verleende zijn
medewerking aan het boek. Hij komt met een scherpe analyse en schetst de
voorwaarden om te komen tot een levensvatbare, menselijke landbouw in
boerenhanden.

BESTELLEN?
maak f 37,- over op giro 871 2032
t.n.v. Agri & Cultuur, Amsterdam,
onder vermelding van ‘Duistere Machten’