Neste streeft naar een koolstofneutrale productie in 2035. De nieuwe doelstelling is een aanvulling op Neste’s andere strategische klimaatdoelstelling om de uitstoot van broeikasgassen door klanten vanaf 2030 te verminderen met minstens 20 miljoen ton per jaar.

Het doel van Neste is een gezondere planeet creëren voor onze kinderen. Dit doen we door onze klanten duurzame en circulaire oplossingen aan te bieden. Bovendien moeten we ons ook inzetten om de directe klimaatimpact van onze eigen activiteiten te verminderen. Daarom hebben we een concrete mijlpaal gesteld om in 2035 een koolstofneutrale productie te realiseren. Dit is een enorme onderneming die nieuwe manieren van denken, innovatie en veel samenwerking vereist,” zegt Peter Vanacker, President en CEO van Neste.

Alle aspecten van de uitstoot van broeikasgassen in de productie van Neste zullen worden geanalyseerd. Het bedrijf heeft al meer dan 50 verschillende maatregelen en acties geïdentificeerd om hun doel te bereiken*. Zo wil Neste bijvoorbeeld:

  • Energie-efficiëntie centraal blijven stellen om het gebruik van brandstofgas, elektriciteit, waterstof en stoom bij de productie te optimaliseren. De verbeteringen bij de raffinaderij in Porvoo in 2020 zullen de productie-emissies met meer dan 100 kt CO2eq per jaar verminderen;
  • Het gebruik van groene stroom op haar productielocaties verhogen. Zo heeft Neste al toegezegd om in Finland windenergie te gaan gebruiken;
  • De uitstoot van broeikasgassen zwaarder laten meewegen in haar investeringsberekeningen en de bedrijfsevaluatie;
  • Nieuwe, minder vervuilende productiemethoden verkennen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van biogas of elektrolyse voor de productie van waterstof;
  • Verder werken aan haar project om de uitstoot van broeikasgassen op de productielocatie van Porvoo te verminderen, door te focussen op het afvangen en opslaan van koolstof; en
  • Betrouwbare compensatiemodellen identificeren voor het resterende deel dat niet door middel van emissiereducties kan worden bereikt.

Ik wil onze toegewijde mensen bedanken voor hun harde werk bij het identificeren en implementeren van concrete acties binnen de hele organisatie. Emissiereductie is een fundamentele vereiste en een enorme uitdaging in onze industrie. Samen met onze partners zijn we actief op zoek naar nieuwe technologieën en oplossingen om deze transformatie te realiseren,” voegt Vanacker toe.

Neste werkt aan een gedetailleerder plan en tijdschema voor de uitvoering van de verschillende initiatieven met een duidelijke strategische richting: koolstofneutrale productie in 2035. Dit streven ligt in het verlengde van de ambitieuze doelstelling van Finland om tegen 2035 koolstofneutraal te zijn, en loopt vooruit op de respectieve doelstelling van de Europese Unie voor 2050.

Naast de doelstelling voor een koolstofneutrale productie, zal Neste de uitstoot van zakelijke vluchten van haar medewerkers compenseren door gebruik te maken van de eigen duurzame vliegtuigbrandstof. Het bedrijf sloot zich in 2019 al aan bij het biobrandstofprogramma van KLM. In maart 2020 kondigde Neste de samenwerking met Finnair aan. Eén van de doelstellingen van deze samenwerking is om de eigen uitstoot van Neste medewerkers op Finnair-vluchten te verminderen dankzij het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstof.

*) Onder productie vallen de emissies in Scopes 1 en 2 zoals gedefinieerd in het Greenhouse Gas Protocol.