In een partnerschap gericht op het bevorderen van de duurzaamheid van riviercruises, hebben Neste en OK Slurink, een dochteronderneming van Catom B.V. en specialist in bunkerdiensten, hun krachten gebundeld met Scylla, een aanbieder van riviercruises, om Neste MY Renewable Diesel™ te leveren in Nederland voor Scylla’s riviercruise-activiteiten. De samenwerking, gestart in februari 2024, is een mooie stap in het duurzamer maken van de binnenvaart en in het bijzonder de riviercruisesector.

OK Slurink gaat de 40 riviercruiseschepen van Scylla voorzien van Neste MY Renewable Diesel. Neste MY Renewable Diesel is een hernieuwbare diesel (HVO100) en een direct beschikbare oplossing om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het gebruik van Neste MY Renewable Diesel, dat wordt gemaakt van 100% hernieuwbare grondstoffen, vermindert de uitstoot van broeikasgassen tot wel 90%* over de levenscyclus van de brandstof in vergelijking met het gebruiken van fossiele diesel.

“Neste MY Renewable Diesel is een effectieve en direct beschikbare oplossing voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. De productie op basis van 100% hernieuwbare grondstoffen sluit aan bij onze inzet om onze klanten te helpen hun broeikasgasemissies te reduceren en maakt deze hernieuwbare brandstof een belangrijke oplossing voor de verduurzaming van riviercruises,” zegt Marc Wouters, Sales Manager bij Neste’s Renewable Products business unit.

Deze samenwerking sluit ook aan bij de directe behoefte aan duurzamere oplossingen in de riviercruisesector. Omdat Neste MY Renewable Diesel een vergelijkbare chemische samenstelling heeft als fossiele diesel, kan het direct worden gebruikt in alle schepen met dieselmotoren zonder dat er investeringen of aanpassingen aan motoren of de brandstofdistributie-infrastructuur nodig zijn.

“De samenwerking met Neste en Scylla stelt ons in staat om flinke stappen te zetten in ons streven om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De beschikbaarheid van Neste MY Renewable Diesel voor riviercruises in Nederland is een game-changer, in lijn met de duurzaamheidsdoelstellingen,” zegt Alwin Slurink van OK Slurink.

Scylla, met een vloot van 40 schepen, erkent het belang van duurzamere oplossingen in de riviercruisesector. Robert Reitsma van Scylla zegt: “Door Neste MY Renewable Diesel te integreren in onze riviercruiseactiviteiten dragen we bij aan een duurzamere toekomst. De samenwerking met Neste en OK Slurink illustreert de gezamenlijke inzet om onze CO2-voetafdruk in Nederland te verkleinen.”

Deze samenwerking is een perfect voorbeeld van hoe de riviercruisesector duurzamere alternatieven in hun activiteiten kan gebruiken. Het gebruik van Neste MY Renewable Diesel reduceert niet alleen de milieu-impact van riviercruises, maar toont ook de haalbaarheid van een naadloze adoptie van duurzamere oplossingen.

De gezamenlijke inspanning van Neste, OK Slurink en Scylla geeft een duidelijke boodschap aan de sector en moedigt een snelle en uitgebreide verschuiving aan naar duurzamere riviercruises in Nederland en daarbuiten.

*) De broeikasgasemissiereductie is afhankelijk van regio-specifieke regelgeving die de methodologie bepaald voor calculaties (zoals EU RED II 2018/2001/EU in Europe en US California LCFS voor de US), en de grondstoffenmix die wordt gebruikt om het product voor iedere markt te produceren.