Het Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK) presenteert vandaag – op de Werelddag tegen Kinderarbeid – het rapport Lessons Learned. Daarin vertellen 26 Nederlandse bedrijven over hun ervaringen in het aanpakken van dit wereldwijde probleem.

Meer inzicht in de problematiek

Uit het rapport ‘Lessons Learned – Practical steps for due diligence and remediation by companies’ blijkt onder meer dat problemen in internationale productieketens ingewikkeld kunnen zijn en vaak met elkaar samenhangen. Nederlandse bedrijven zijn in veel gevallen slechts een van de schakels. Vooral in ontwikkelingslanden is het van belang om meer inzicht te krijgen in de productieomstandigheden. Daarnaast kan een bedrijf de problemen niet altijd alleen oplossen. Samenwerking tussen verschillende partijen in de sector is daarom belangrijk.

Het rapport geeft ook een toelichting op bijvoorbeeld:

  • het maken van een goede risicoanalyse;
  • het betrekken van leveranciers;
  • en het communiceren over de genomen maatregelen.

In de zogeheten factsheets wordt nog dieper ingegaan op de geleerde lessen uit 8 afgeronde projecten.

De bedrijven die de afgelopen 3 jaar meededen aan verschillende projecten, zijn alle 26 actief in de risicosectoren kleding & textiel, koffie, cacao, goudwinning, natuursteen en toerisme en hebben FBK-subsidie ontvangen.

Ruimte voor nieuwe projectvoorstellen

Fonds Bestrijding Kinderarbeid helpt Nederlandse ondernemers die lokaal onderzoek willen doen naar de dieperliggende oorzaken van kinderarbeid in hun productieketen. Het fonds helpt ook als bedrijven op lokaal niveau en in hun eigen bedrijfsvoering maatregelen willen nemen. FBK biedt financiële ondersteuning, advies en kennisuitwisseling. Het rapport Lessons Learned is daar een voorbeeld van.