Eneco en McDonald’s gaan samenwerken om de energietransitie van McDonald’s verder vorm te geven. McDonald’s wil in Nederland de broeikasgasuitstoot vanuit restaurants en de productieketen fors reduceren voor 2030. Om dat doel te bereiken stapt McDonald’s per januari 2023 over op volledige groene energie uit nieuw te ontwikkelen zon- en windparken in Nederland. Ook kijken de partners samen naar mogelijkheden om het energieverbruik van de restaurants te reduceren en de energievoorziening verder te verduurzamen door zelf energie op te wekken.  

McDonald’s werkt op vele vlakken aan verduurzaming. Zo werkt McDonald’s aan duurzame bouw, duurzame logistiek en een zero waste aanpak. Ook op het vlak van energie is veel mogelijk. Vanuit de samenwerking met Eneco komt de focus te liggen op het reduceren van het energieverbruik met 15% per 2030 én op de inzet van lokaal gewonnen duurzame energie. Hiermee draagt McDonald’s in Nederland bij aan de wereldwijde ambitie om in 2030 een reductie van 36% broeikasgasuitstoot van restaurants en kantoren te realiseren.

Restaurants

Om de energievoorziening van de 254 restaurants in Nederland te verduurzamen stapt McDonald’s vanaf januari 2023 over op regionaal opgewekte zonne- en windenergie van Eneco. Daarnaast kunnen restaurants – afhankelijk van de locatie – ook zelf duurzame energie opwekken. Denk bijvoorbeeld aan mogelijkheden met zonnepanelen op het dak van de locatie of met de aanleg van een solar carport. Voor de momenten dat de zon even niet schijnt en het windstil is, wordt gekeken naar de mogelijkheid van energieopslag. Natuurlijk komt ook het vraagstuk aan bod hoe bestaande restaurants van het aardgas af kunnen.

Bij het verduurzamen van het energieverbruik wordt steeds gekeken naar de lokale mogelijkheden, want ieder restaurant kent andere uitdagingen. Een restaurant midden in de stad kan wellicht heel beperkt zonnepanelen plaatsen, waar een restaurant langs de snelweg afhankelijk is van een aardgasvoorziening. Samen gaan we werken aan slimme oplossingen om de energievoorziening en energieverbruik van de restaurants verder te verduurzamen. 

Michèle Boudria, managing director McDonald’s Nederland: “We willen met het reduceren van ons energieverbruik en het verduurzamen van onze energievoorziening een volgende grote stap zetten. We vinden dat we daarin onze verantwoordelijkheid moeten nemen, samen met onze restaurants. De samenwerking met een innovatieve duurzaamheidsexpert als Eneco stelt ons in staat om niet alleen volledig over te gaan op duurzame energie, maar meteen ook serieuze stappen te zetten in het verder optimaliseren en verduurzamen van het energieverbruik in onze restaurants. In Eneco vinden we een partner met wie wij samen stap voor stap de reis maken naar verdere verduurzaming. Ik kijk ernaar uit om samen met de Franchisenemers deze ambitie in te vullen.”

As Tempelman, CEO Eneco: “Als energiepartner van McDonald’s Nederland werken we graag mee aan de verdere verduurzaming van de Nederlandse McDonald’s restaurants en productieketens. Door op deze manier samen te werken, staan we ook samen sterk in het versnellen van de energietransitie.”