Ontwikkelingen zoals de naderende Brexit en de energietransitie, die potentieel ontwrichtend zijn, worden door Nederlandse bedrijven juist ook vaak als kans of stimulans gezien – met name door innovatievere bedrijven. Ook blijkt dat Nederlandse bedrijven investeringen in sociale vernieuwingen belangrijker vinden dan investeringen op technologisch gebieden. Dit zijn een aantal opvallende uitkomsten van de Nederlandse Innovatie Monitor 2019 uitgevoerd door het Amsterdam Centre for Business Innovation van de Amsterdam Business School van de UvA.

De Nederlandse Innovatie Monitor wordt jaarlijks uitgevoerd onder regie van prof. dr. Henk Volberda, hoogleraar Strategisch management en innovatie aan de UvA. In samenwerking met SEO Economisch Onderzoek ondervroeg het team van Volberda zo’n 800 senior managers van Nederlandse bedrijven.

Energietransitie als kans

Naast de Brexit is de energietransitie een belangrijk thema voor het Nederlandse bedrijfsleven. De energietransitie houdt het bedrijfsleven bezig, vaak in positieve zin, blijkt uit de Monitor. Net iets meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven (51%) ziet de energietransitie als een kans tegenover 13% als een bedreiging. De helft van de bedrijven stelt dat de gevolgen van de energietransitie betaalbaar zijn. Dit tegenover 16 procent die stelt dat de energietransitie onbetaalbaar is. Verder geeft bijna 2 op de 3 ondervraagde bedrijven (63%) aan momenteel bezig te zijn met de verduurzaming van hun energieverbruik.

Aantrekkelijk blijven voor werknemers

‘Onze bevindingen op het terrein van investeren in innovatie vond ik ook erg opmerkelijk. Nederlandse bedrijven zouden bijna drie keer zoveel willen investeren in sociale vernieuwing dan in de klassieke vormen van innovatie, zoals investeringen in R&D of de aanschaf van nieuwe machines en technologie’, vertelt Volberda. Een van de verklaringen hiervoor zou volgens hem kunnen zijn dat bedrijven – met het oog op de relatief krappe Nederlandse arbeidsmarkt – aantrekkelijk willen blijven voor hoger opgeleide werknemers.

Naast de hierboven genoemde bevindingen komt uit de Nederlandse Innovatie Monitor naar voren dat Noord-Holland koploper is als het gaat om de introductie van sleuteltechnologieën; de ICT-sector de meest innovatieve sector is; lokale bedrijven achterblijven op innovatie; bedrijven minder gericht zijn op opschaling van de bestaande markten; en er kansen liggen om meer te co-creëren met concurrenten.

Lees de beknopte samenvatting van de belangrijkste resultatenLees de uitgebreide samenvatting van de belangrijkste resultaten

Bekijk het volledige rapport (PDF)

Plaatje: Pixabay