Bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties hebben een belangrijke stap gezet op weg naar de klimaattop in Parijs volgend jaar. Zij hebben zich verenigd in de Nederlandse Klimaatcoalitie, waarmee de partijen samen initiatieven nemen om klimaatneutraal te worden door geen schade meer toe brengen aan het klimaat. Dit meldt staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Ze kondigde de coalitie op 4 november jl. aan in haar speech op het 15de Nationaal Sustainability Congres.

“Met ambitieuze, realistische en duurzame oplossingen dragen deze partijen bij aan een leefbare en welvarende wereld voor iedereen,” aldus Mansveld. “Bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties die zich aansluiten bij de Nederlandse Klimaatcoalitie tonen niet alleen ambitie maar openen hun deuren om samen te werken aan klimaatinnovatie, nieuwe verdienmodellen en duurzaam ondernemen.’

Nu gaat het om bijna 50 partijen die zich bij de coalitie voegen, zoals fabrikanten, bouwbedrijven, vervoersbedrijven en gemeentes. De coalitie groeit snel en laat zien dat klimaatactie het succesvolst is als alle partijen samenwerken aan klimaatneutrale oplossingen.

NKC beeldmerk RGB_0

Deelnemende bedrijven
Toonaangevende bedrijven als DSM, FrieslandCampina, Philips en veel midden- en kleinbedrijven hebben zich al aangesloten. Ook grote gemeenten als Utrecht, Haarlem en Nijmegen zitten al in de Nederlandse Klimaatcoalitie. Alle deelnemende partijen komen met ideeën en gaan benoemen wat hun inzet is op korte termijn voor een klimaatneutrale bedrijfsvoering.

Klimaatneutrale doelen
De recreatieparken van Landal Greenparks zetten bijvoorbeeld in op energiebesparing en kiezen ook voor meer duurzame energie om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Aannemersbedrijf Dijkhuis spreekt de ambitie uit om in 2020 voornamelijk nog te bouwen met bouwmaterialen die uit de directe omgeving komen. De ASN Bank heeft in 2030 niet alleen een klimaatneutrale bedrijfsvoering, maar wil ook dat het geld zo wordt uitgeleend dat het geen impact heeft op het klimaat. De Nederlandse Spoorwegen laten in 2018 alle treinen op groene stroom rijden, waarmee 1,2 miljoen treinreizen per dag klimaatneutraal zijn.

Internationaal voorbeeld
Bij de klimaattop van de Verenigde Naties moeten volgend jaar december in Parijs nieuwe mondiale afspraken worden gemaakt om klimaatverandering te beperken. De deelnemers aan de Nederlandse Klimaatcoalitie dragen bij aan gezamenlijk klimaatoplossingen en worden daarmee in de aanloop naar Parijs een voorbeeld voor landen waarin minder actief wordt samengewerkt tussen de verschillende partijen. Nederland laat hiermee bovendien met hun initiatieven aan de andere landen zien dat het economisch slim is om te investeren in klimaatinnovatie en groene groei.

Meer infomatie
Bedrijven die zich willen aansluiten bij de Nederlandse Klimaatcoalitie kunnen zich richten tot MVO-Nederland (www.mvonederland.nl). Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen terecht bij het Klimaatverbond Nederland (www.klimaatverbond.nl) en NGO’s bij Stichting Natuur en Milieu (www.natuurenmilieu.nl).

Lijst deelnemers Nederlandse Klimaat Coalitie (stand 18 november 2014)
DSM
Philips
NS
FrieslandCampina
Bunzl foodservice
Landal Greenparks
SNS
TUI Benelux
Vitens
Interface
Eneco
Tendris
Aannemersbedrijf Dijkhuis
MVO Nederland
De groene Zaak
Klimaatplein
Climate-Kic
Utrecht
Nijmegen
Zaanstad
Haarlem
Breda
Delft
Schiedam
Uithoorn
Doetinchem
Geldermalsen
Diemen
Lochem
Tilburg
Zutphen
Waterschap Rivierenland
Provincie Gelderland
Klimaatverbond
Unie van Waterschappen
Stichting Natuur & Milieu
ODE
E-Decentraal
IUCN