Ruim 300 bedrijven, waaronder 9 Nederlandse te weten BAM, Corbion, Eneco, INGKA (Ikea), ING, KPN, Philips, PostNL and Signify, hebben dit jaar een plaats veroverd op de A-lijst van de door de EU gefinancierde non-profitorganisatie CDP, dat het wereldwijde systeem voor milieurapportages beheert. Ondanks de ongekende uitdagingen van de coronacrisis waar bedrijven mee te maken kregen, zijn dat er aanzienlijk meer dan vorig jaar. Nederland is een van de beste jongetjes van de Europese klas met vier meer bedrijven op de A-lijst dan vorig jaar. De 9 bedrijven hebben een gezamenlijke beurswaarde van 100 miljard dollar. 

Alleen bedrijven die vooroplopen in hun milieumaatregelen en transparantie over hun voortgang komen op de A-lijst van het CDP. De lijst wordt samengesteld op basis van informatie die bedrijven jaarlijks aanleveren aan het CDP via vragenlijsten over de thema’s klimaatverandering, bossen en waterveiligheid. Duizenden bedrijven maken via het CDP informatie bekend op verzoek van beleggers en inkoopmanagers van grote bedrijven.

Alle negen Nederlandse bedrijven op de A-lijst, krijgen een ‘A’ voor het thema klimaatverandering. Andere multinationals op de A-lijst zijn onder meer AstraZeneca, Carlsberg BreweriesDanoneElectroluxHP, Mars, Ørsted en Toyota.

Dit jaar is het aantal bedrijven met een ‘A’-score fors toegenomen (+50%). Over de gehele linie van milieuthema’s die het CDP inventariseert, was er sprake van een stijging in het aantal A-scores. Behalve uit de grote hoeveelheid verstrekte informatie blijkt hieruit ook dat het bedrijfsleven steeds meer oog krijgt voor het milieu.

De goede scores op het gebied van klimaat komen mede doordat steeds meer bedrijven besluiten om informatie te delen. Deze belangrijke stap wordt mede gedreven door druk vanuit de markt om transparanter te zijn. Het toegenomen aantal bedrijven dat een A krijgt voor hun aanpak om ontbossing tegen te gaan en inzet op het gebied van waterveiligheid wijst erop dat er op dit gebied steeds meer actie wordt ondernomen. De stijging valt namelijk niet volledig te verklaren door de grotere hoeveelheid verstrekte informatie. Vooral het bij thema ‘bossen’ valt op dat het aantal bedrijven dat een A scoorde is verdubbeld: van slechts vorig jaar tot 16 dit jaar.

De A-lijst verschijnt aan de vooravond van het vijfjarig jubileum van het Akkoord van Parijs. Naar verwachting maken regeringen dan wereldwijd updates bekend over hun klimaatplannen om zo momentum te creëren voor de klimaattop van Glasgow in 2026.

Het aantal bedrijven dat voor zowel klimaat, bossen als water een A scoort, de hoogst haalbare score van het CDP, is gestegen tot 10. Vorig jaar waren dat er 6; destijds een record. DanoneFirmenich, L’Oréal, Mondi, UPM-Kymmene Corporation en Symrise zijn de Europese bedrijven die dit jaar drie A’s op hun conto kunnen schrijven.

Eric Rondolat, CEO van Signify: “We vinden het een eer dat we sinds onze beursintroductie vier jaar op rij de A-lijst voor het klimaat hebben gehaald. Deze erkenning voor ons toonaangevende klimaatbeleid heeft voor ons dit jaar des te meer betekenis omdat we ons programma ‘Brighter Lives, Better World 2020’ hebben afgerond en CO2-neutraal zijn geworden”, aldus Eric Rondolat, CEO van Signify. “Het is belangrijker dan ooit dat we ons blijven inzetten om klimaatverandering te bestrijden. We hebben van klimaatmaatregelen een integraal onderdeel van onze strategie gemaakt, en met ons programma ‘Brighter Lives, Better World 2025’ verdubbelen we onze inspanningen om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te realiseren. We roepen anderen op om met ons mee te doen en hun ambities op het gebied van klimaatmaatregelen op te voeren.”

Maxfield Weiss, Director Corporate Engagement bij CDP Europe“Het is precies vijf jaar geleden dat wereldleiders overeenstemming bereikten over het Akkoord van Parijs. Het is bemoedigend om te zien dat er sindsdien 70% meer bedrijven rapporteren over hun milieu-initiatieven en dat er dit jaar meer dan 300 bedrijven op de A-lijst staan.”

“In september zagen we dat ruim 150 bedrijven een oproep deden aan de EU om de uitstoot tegen 2030 met minstens 55% terug te dringen. Het Europese bedrijfsleven zal deze emissieverlaging realiseren. Daarom doet het mij zoveel deugd dat Europa koploper is in de A-lijst van dit jaar: die bestaat voor 40% uit Europese bedrijven, en zes van de tien bedrijven met een driedubbele A-score is Europees. Die A-lijstpioniers moeten nu ook andere bedrijven inspireren om maatregelen te nemen op het vlak van klimaatverandering, bossen en waterveiligheid en ervoor zorgen dat de private sector een leidende rol op zich neemt wanneer de EU de milieudoelstellingen opschroeft. Het startschot is gegeven.”

Op de A-lijst staan bedrijven uit de hele wereld. De meeste komen uit Europa (133), Azië (103) en Noord-Amerika (62). In Europa tellen Duitsland (19), Frankrijk (19), Spanje (10), Nederland (9), Noorwegen (9) en Zwitserland (9) de meeste toppresteerders.

Enkele voorbeelden van milieumaatregelen van bedrijven op de A-lijst:

  • Philips leverde bijdragen aan thema’s als energie-efficiëntie, verpakkingen en levenslange betrouwbaarheid door een omzetgroei uit groene producten in 2019 met meer dan 1,5 miljard EUR vergeleken met 2018. Groene producten zijn inmiddels goed voor twee derde van de omzet.
  • Vanwege de toezeggingen in het kader van het wereldwijde RE100-initiatief heeft Signify zijn gebruik van duurzame energie sinds 2015 opgevoerd van 54% tot 96%. Het bedrijf rapporteert dat het inmiddels 72% van zijn doelstelling heeft gehaald om zijn directe en energiegerelateerde uitstoot te verlagen, in overeenstemming met het 1,5°C-doel.
  • Smaak- en geurstoffen Symrise maakt gebruik van 100% RSPO-gecertificeerde palmolie en biedt leveranciers opleidingen en financiële stimulansen.
  • Winkelketen Metro heeft haar 50.000 wereldwijde leveranciers – die verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van haar milieu-impact – gevraagd om te rapporteren aan het CDP, en streeft naar 15% minder Scope 3-emissies per 2030.
  • HeidelbergCement besteedt 80% van zijn R&D-uitgaven aan het maken van duurzamere producten en investeert 150 miljoen euro in verschillende projecten voor CO2-afvang en -opslag in Noorwegen, Oost-Europa en Canada.
  • De Belgische brouwerij en frisdrankenproducent AB InBev rapporteert dat het door zijn streefdoel voor zijn waterverbruik in vijf jaar tijd bijna 50 miljoen dollar heeft bespaard, door wereldwijd 21% minder water per productie-eenheid te verbruiken.
  • Het Deense energiebedrijf Ørsted wordt toonaangevend op het gebied van duurzame energie. Het bedrijf heeft zijn uitstoot met 41% verlaagd dankzij elektriciteitsproductie op basis van windenergie en door van steenkool over te stappen naar biomassa.
  • Het Zweedse Electrolux, dat huishoudelijke apparaten produceert, stimuleert bewustwording bij zijn leveranciers door waterverbruik en -efficiëntie bij te houden en door doelen te stellen om het verbruik te verlagen.
  • L’Oréal, de Franse producent van verzorgingsproducten, heeft vorig jaar 13 vestigingen overgezet op 100% duurzame energie middels zonne-energie en biogas.
  • Om de traceerbaarheid voor houtproducten te kunnen garanderen, zijn er bij het Zweedse voedselverwerkings- en verpakkingsbedrijf Tetra Pak zestig FSC Certification Managers aan de slag. Leveranciers moeten bovendien verslag uitbrengen over de boomsoort, het land van oorsprong en de certificering van producten.

Circa de helft van de A-lijst (meer dan 150 ondernemingen) bestaat uit nieuwe of terugkerende namen, wat erop wijst dat het tempo van concrete milieumaatregelen dit jaar aanhoudt, ondanks de economische uitdagingen van 2020.

Hoewel er dit jaar veel meer bedrijven de A-lijst hebben gehaald, vertegenwoordigt de lijst nog steeds maar een minderheid van alle bedrijven. De meeste bedrijven (74%) die door het CDP zijn beoordeeld, behaalden een score van D-C, wat betekent dat ze nog maar net zijn begonnen met het nemen van milieumaatregelen en dat ze zich pas nu bewust worden van de impact van de milieuproblematiek op hun activiteiten. Nog verontrustender zijn de ruim 3.700 bedrijven die een F scoorden omdat ze geen gegevens bekendmaakten, ondanks verzoeken daartoe van hun beleggers of klanten. Verwacht wordt dat die bedrijven onder toenemende druk komen te staan om aan te tonen dat ze milieurisico’s serieus nemen.

De vraag vanuit de markt naar transparantie van bedrijven over milieukwesties klinkt luider dan ooit: 515 beleggers met een vermogen van 106 biljoen dollar en meer dan 150 grote inkopers met een koopwaarde van 4 biljoen dollar vroegen duizenden bedrijven om in 2020 via het CDP gegevens te verstrekken. Zij gebruiken de gegevens van het CDP, waaronder de scores, als basis voor hun investerings- en inkoopstrategieën.

Er is een correlatie tussen een leidende positie op het gebied van milieumaatregelen en financieel succes. Samen hebben de A-lijstbedrijven een marktwaarde van 15 biljoen dollar. Uit gegevens van STOXX blijkt dat de A-lijst het over een periode van zeven jaar 5,3% per jaar beter doet dan zijn wereldwijde referentie-index.

De bedrijven krijgen een score op basis van de methode die het CDP hanteert voor de beoordeling van transparantie: uitgebreide informatieverschaffing over milieueffecten, -risico’s, -kansen, -beheer en -maatregelen; bewustzijn van milieurisico’s en hoe die zich verhouden tot hun activiteiten; aantonen dat die milieurisico’s worden beheerd en bewijzen van best practices die kenmerkend zijn voor een toonaangevende positie op het vlak van milieu.