CDP – de wereldwijde non-profit op het gebied van milieugerelateerde informatieverschaffing – heeft meer dan 21.000 bedrijven een score gegeven op basis van informatie die is gerapporteerd via de vragenlijsten over klimaatverandering, ontbossing en waterveiligheid. Iets minder dan 400 hiervan (2%) zijn opgenomen in de 2023 A-lijst voor het openbaar maken van bruikbare milieugegevens van hoge kwaliteit. Vijf Nederlandse bedrijven staan op deze lijst voor klimaatverandering: Heineken, Philips, Koninklijke BAM Groep, Signify en Trivium Packaging. Philips behaalde ook de A-lijst voor waterveiligheid. 

Transparantie is een cruciaal instrument voor het behalen van netto nul doelstellingen en het vermijden van greenwashing, het bijhouden van de voortgang ten opzichte van de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs en het leveren van robuuste gegevens en aanbevelingen voor de Global Stocktake. Bedrijven die op de ‘A List’ staan, hebben het meest nauwkeurige beeld van hun milieueffecten en zijn het best in staat om klimaat- en natuurpositieve maatregelen te nemen om deze te beperken.

Tegelijkertijd blijft de regelgeving voor verplichte openbaarmaking aan kracht winnen en wordt deze in steeds meer rechtsgebieden van kracht. CDP brengt standaarden en kaders voor openbaarmaking samen in zijn vragenlijsten en bedrijven van de A-lijst zijn beter voorbereid om aan deze wettelijke vereisten te voldoen.

Door bedrijven een score te geven van D- tot A, neemt CDP ze mee op een reis die begint met informatieverschaffing, met begrijpen wat er gemeten moet worden en tot slot met het nemen van tastbare, meetbare maatregelen. Bedrijven die milieugegevens van de hoogste kwaliteit verstrekken, blijven een kleine minderheid. De openbaarmaking via CDP is vorig jaar met 24% toegenomen. Hoewel deze groei positief is, rapporteren de meeste bedrijven nog steeds niet op het niveau dat nodig is om de voortgang te volgen, doelstellingen te halen en greenwashing te voorkomen.

Naar de Europese lijst