Een groot deel van het regenwoud in en rond het concessiegebied van PT Matrasawit is illegaal gekapt of in brand gestoken. Dit bedrijf is veroordeeld voor die verwoesting.

Genoemde banken hebben in 1995 en vorig jaar voor vele tientallen miljoenen guldens leningen verstrekt aan PT Smart, waarvan PT Matrasawit een volle dochter is. Milieudefensie wijst erop dat de banken de laatste tijd juist goede sier maken met maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De laatste jaren is Indonesië vaak in het nieuws geweest wegens grootschalige bosbranden. Vaak doen die zich voor in verband met de aanleg van oliepalmplantages. De branden hebben ook grote gevolgen voor de lokale bevolking.

Vorig jaar augustus heeft Milieudefensie de banken al een brief gestuurd met voorwaarden ingeval ze willen investeren in dit soort bedrijven. De banken erkennen volgens Milieudefensie voor een deel de problemen in het verleden. Ze onderschrijven dat er milieurichtlijnen nodig zijn voor investeringen in de palmoliesector.

Enkele banken ontkennen dat ze nog altijd investeren in bedrijven die betrokken zijn bij de houtkap, bij bosbranden of bij sociale conflicten. Het rapport van Milieudefensie bevestigt volgens de organisatie het tegendeel.