Uit onderzoek van de Eerlijke Geldwijzer blijkt dat banken, verzekeraars en pensioenfondsen te weinig doen om hun beloofde klimaatdoelstellingen te halen. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) herkent zich niet in de kritiek en stelt dat zowel overheid als bedrijfsleven een rol te spelen hebben. Maar dat laatste is voor bedrijven lastig als duurzaamheid niet op directieniveau in je bedrijfsstrategie verweven zit. Er is moreel leiderschap nodig tot ín de bestuurskamer.

Nog te vaak zien we dat verduurzaming van bedrijven met de mond wordt beleden: duurzaamheidsmanagers mogen alleen koffiedrinken met de directeur, maar hebben geen beslissingsbevoegdheid of een stoel in de bestuurskamer. En het bedrijfsresultaat draait vooral om financiële waarde. Geen wonder dat de resultaten van de Eerlijke Geldwijzer worden bevestigd door de Nieuwe Economie Index van begin dit jaar, waaruit bleek dat slechts 4,9 procent van de geldstromen in onze economie rekening houdt met effecten op natuur en maatschappij.

Er is kortom een ander type leiderschap nodig. Leiderschap mét een moreel kompas. En ja, dat levert ongemak op. Bij de betrokkenen, maar ook binnen de dynamiek in de boardroom. Allereerst moeten bestuurders de moed hebben om dit ongemak in de ogen te kijken. Vervolgens moeten ze concrete stappen ondernemen om hun decennia-oude routines te doorbreken. Waarom laten ze zich niet eens coachen door jonge medewerkers? Waarom organiseren ze niet meer diversiteit in de boardroom? De natuur en maatschappij roepen steeds harder. Het is tijd dat bestuurders het lef tonen om daar eens naar gaan luisteren.

Maria van der Heijden, directeur-bestuurder, MVO Nederland