Europa moet in 2020 voor 100% gebruik maken van duurzame palmolie. Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) steunt deze doelstelling van European Sustainable Palm Oil (ESPO), een nieuw initiatief van Europese ketenorganisaties voor margarine, vetten en oliën. ‘Nederland loopt voorop met duurzame palmolie: eind van dit jaar hopen we 100% duurzaam te zijn. Het is tijd dat ook in andere Europese landen voortgang wordt gemaakt met verduurzaming van de sector’, aldus de minister.

Ploumen sprak vandaag met Darrel Webber, secretaris generaal van de Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO) en Frans Claassen, directeur van de ketenorganisatie voor Margarine, Vetten en Oliën (MVO), over verduurzaming van de palmoliesector. De bewindsvrouw wil uiteindelijk toe naar 100% duurzame palmolie wereldwijd: ‘Europa is goed voor 14% van de internationale palmolie import. Als wij hier naar 100% duurzaam gaan, zetten we een wereldwijde race to the top in’. De minister wil ook partnerschappen aangaan met grootverbruikers als China en India , om samen te werken aan verbetering van de milieu en sociale omstandigheden in de palmoliesector.

Palmolie wordt in grote hoeveelheden gebruikt in de levensmiddelenindustrie. Het merendeel van de palmolie die in Nederland en Europa wordt gebruikt, komt uit landen als Indonesië en Maleisië. Daar gaat de productie van palmolie vaak gepaard met problemen rond landonteigening en ontbossing. RSPO pakt deze problemen aan door op grote schaal boeren te trainen in beter landgebruik, hun productiviteit te verhogen en bedrijven te helpen met hun transitie naar duurzame palmolie.

In Nederland is het bedrijfsleven in vijf jaar bijna helemaal overgegaan op duurzame palmolie, terwijl veel Europese landen nog achterlopen. ESPO gaat de bestaande initiatieven voor duurzame palmolie in Europa harmoniseren en ervaringen uitwisselen. Het bedrijfsleven wordt gestimuleerd zich aan doelstellingen te verbinden en de palmoliestromen in Europa worden in kaart gebracht. Vanuit Nederland zal ESPO door ketenorganisatie MVO worden ondersteund. Het secretariaat van ESPO zal ook in Nederland gevestigd worden.