De Nationale Postcode Loterij heeft besloten de Marine Stewardship Council (MSC) financieel te blijven steunen bij haar werk aan verduurzaming van visserijen op het zuidelijk halfrond. Het gaat om een overeenkomst voor drie jaar, met een jaarlijkse bijdrage van 500.000 euro. Met dit geld kan de MSC haar steun aan vissers in lage-inkomenslanden vergroten.

De steun betreft programma’s van MSC, de organisatie achter het keurmerk voor duurzame visserij, om visserijen te helpen verduurzamen, onder meer in Zuid-Afrika en Indonesië.

De FAO liet medio 2020 weten dat nog altijd een groeiend aantal visbestanden op niet-duurzame niveaus wordt bevist. Om de beschikbaarheid van vis in de toekomst niet in gevaar te brengen, is het daarom van groot belang visserijen wereldwijd versneld te verduurzamen.

Ongeveer 60% van de wilde zeevis en schaal- en schelpdieren wordt gevangen op het zuidelijk halfrond en voorziet miljoenen mensen van voedsel, inkomen en middelen van bestaan. Juist daar is het van belang om visbestanden op duurzame wijze te beheren. Samen met haar partners zet MSC zich in om visserijen op het zuidelijk halfrond te verduurzamen.

Rupert Howes, CEO van de Marine Stewardship Council, zei: “De MSC is enorm dankbaar voor deze extra en zeer genereuze driejarige subsidie van de Nationale Postcode Loterij. Visserij is een essentiële bron van inkomsten en voedsel voor honderden miljoenen mensen in gemeenschappen in de lagere inkomenslanden, maar het is dringend noodzakelijk om de verspreiding van duurzame visserijpraktijken te versnellen als we deze kostbare natuurlijke hulpbronnen voor toekomstige generaties willen beschermen. Deze financiering zal ons helpen om met vissers samen te blijven werken en die ontwikkeling te ondersteunen.

Sinds 2017 is er een toename van 71% van het aantal visserijen op het zuidelijk halfrond dat MSC-gecertificeerd is of in assessment is. De Nationale Postcode Loterij ondersteunt nu al meer visserijen om dit stadium te bereiken door specifieke financiering te verstrekken voor het MSC-project Fish-For-Good over een periode van vier jaar. Dit initiatief helpt visserijen in Indonesië, Mexico en Zuid-Afrika om duurzaam te werken, waaronder een visserij op blauwe zwemkrab in Oost-Java en een visserij op rode steenkreeft in Baja California.

Jonne Arnoldussen, Hoofd Goede Doelen van de Nationale Postcode Loterij: “De Nationale Postcode Loterij vindt dat toekomstige generaties recht hebben op bloeiende oceanen en een overvloed aan duurzame vis-, schaal- en schelpdierproducten. De unieke aanpak van de MSC betekent dat iedereen een rol kan spelen in de bescherming om deze visie werkelijkheid te maken. Dankzij de bijdrage van de miljoenen loterijspelers zijn we blij dat we de MSC kunnen blijven steunen in deze cruciale missie.”

De Nationale Postcode Loterij is de grootste liefdadigheidsloterij van Nederland. Minstens 40% van elk lot gaat naar de verschillende liefdadigheidsorganisaties die worden gesteund – en dat zijn er meer dan 105. De Marine Stewardship Council is al sinds 2011 een begunstigde van de Nationale Postcode Loterij.