Er is geen land ter wereld waar de biodiversiteit zó hard achteruitgaat als in Nederland. Reden voor de Nationale Denktank om dit jaar de belangrijkste knelpunten te analyseren en oplossingen te bedenken. Gisteren, dinsdag 13 december, presenteerden ze met frisse energie hun 10 concrete oplossingen voor het stimuleren van biodiversiteit in Nederland. In 4 maanden tijd hebben de twintig deelnemers meer dan 5400-uur onderzoek gedaan. Daarin hebben zij gesproken met meer dan 104 experts van de overheid, bedrijfsleven en wetenschap, ervaringsdeskundigen en er zijn vele onderzoeksrapporten gelezen. Daarbij richtten ze zich op de grote partijen die biodiversiteit kunnen verbeteren: de landbouw, supermarkten, bouwsector en de overheid.

Wat zorgt voor biodiversiteitsverlies in Nederland?

Het vele onderzoek leidde tot inzicht in de belangrijkste barrières en uitdagingen om biodiversiteit in Nederland te herstellen. Waarom zijn vertegenwoordigers van bedrijven -erfbetreders- de belangrijkste kennisbron van boeren? Hoe nemen we de drempel voor boeren weg om over te gaan naar natuurinclusieve landbouw? Hoe doorbreken we het constante wijzen naar elkaar in de voedselketen zodat er beweging komt en welwillende partijen in plaatst van naar elkaar te blijven wijzen, aan de slag kunnen? En hoe krijgen we burgers in actie om iets te doen aan biodiversiteitsverlies?

Deelnemer Daan Reijnders: “Er wordt veel gesproken over (schijnbaar) tegengestelde belangen en hoe complex het is om biodiversiteit te stimuleren en verder verlies te voorkomen. Ook nu, tijdens de UN Biodiversity Conference in Montréal. De oplossingen die wij vandaag presenteren helpen om het tij te keren in Nederland.”

Tien oplossingen

De onderzoeksfase leidde tot 10 constructieve en concrete oplossingen die vandaag worden gepresenteerd vanuit de Rode Hoed in Amsterdam aan onder andere Erik van den Hoogen (Lidl), Mario Broos (BAM), André van der Zande (ambassadeur Natuurinclusief) en Ben Geurts (ministerie van I&W).

Het Kiemcollectief

Het Kiemcollectief is een coöperatie van boeren die uitwisseling van zaden tussen boeren faciliteert. Boeren gaan weer robuuste, zaadvaste rassen telen: patentvrije en vruchtbare zaden, waardoor je elk jaar opnieuw kan planten.

Biodome

Nederlanders weten niet biodiversiteit inhoudt en kunnen daardoor het belang van gezonde natuur niet goed inschatten. De Biodome is een meeslepende 5D-ervaring die aanzet tot verwondering en actie voor biodiversiteit, op plaatsen waar mensen langskomen, zoals stations of op kantoor.

Natuurinclusief bouwen op de kaart

Activeert de Rijksoverheid om een centrale, inzichteijke aanpak voor natuurinclusieve bouw te realiseren. Met een beleidsvoorstel dat gedragen wordt door de bouwsector en lokale overheden sporen we de overheid aan informatievoorziening te ontwikkelen die natuurinclusief bouwen inzichtelijk maakt.

Vliegende ecologen

Welwillende partijen worden door het gebrek aan kennis en capaciteit belemmerd iets te doen voor de biodiversiteit. En dat is precies waar de Vliegende Ecologen kunnen helpen: zij leveren kennis en advies. Vliegende Ecologen is een flexibel inzetbare groep ecologen die het ecologische kennistekort oplost bij verschillende organisaties, zoals gemeenten, scholen en bedrijven. Deze partijen hebben namelijk niet altijd de financiële capaciteit om zelf ecologen in dienst te nemen of in te huren.

Gifgroen

We gebruiken in Nederland zo’n 5 miljoen kilo pesticiden per jaar. Een gezonde bodem zit vol leven, maar de (micro-)organismen zijn niet opgewassen tegen al dat gif. Communiceren over biodiversiteit mag dan een uitdaging zijn, het gezondheidsaspect bij het thema pesticiden is heel grijpbaar. Deze oplossing is daarom simpel: we sporen supermarkten middels een campagne aan om zich te committeren aan een stappenplan zodat hun productieketens gifvrij worden.

Plantje boom

Nederlands zien biodiversiteitsverlies niet als een urgent probleem, zo blijkt uit de analyse van de Nationale DenkTank 2022. Daarom ondernemen ze te weinig actie om de biodiversiteit in hun eigen omgeving te verbeteren. Plantje Boom is een kaartspel waarbij spelers door middel van een gezond bodemsysteem zo veel mogelijk planten en bomen laten groeien. Je speelt het spel aan de keukentafel, maar herkent het spel in de wereld om je heen, Zo maken we iedereen op een laagdrempelige manier bewust van het belang van biodiversiteit

Kenniserkenning voor boeren

Kenniserkenning voor boeren beloont boeren die hun kennis blijven ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van natuurinclusiviteit. Het is een vrijwillige accreditatie die boeren kunnen krijgen door aan verschillende ontwikkelingsactiviteiten mee te doen. Aan de Kenniserkenning worden punten toegekend die een premie oplevert, betaald door de afnemer van de producten van het land.

Het Nederlandse Pluktuinpact

Het Nederlandse Pluktuinpact verbindt groene en sociale ondernemers. Zo wordt het runnen van een pluktuin laagdrempeliger, efficiënter en leuker. Door het faciliteren van pluktuinders kunnen ook meer pluktuinen tot bloei komen. Hierdoor komt groen dichter bij de burger en wordt de waarde ervan ook zichtbaar voor niet-groene burgers.

Bijna bio

Bijna bio zorgt ervoor dat welwillende boeren de overschakeling naar biologische landbouw wel kunnen maken. We stimuleren de vraag naar biologisch voedsel door het inkoopbeleid van overheden aan te passen. Daarnaast stellen we een boerenambassadeur aan die de opgaven van boeren en provincies verbindt. En we stellen een regeling voor waarbij boeren die écht willen omschakelen tegen lage rente hun plannen kunnen realiseren.