Lidl wordt partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. ‘Biodiversiteit respecteren’ is een van de zes strategische pijlers waarop Lidl zich richt om een duurzame en gezonde leefstijl voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te maken. Het aangaan van nieuwe samenwerkingen maakt onderdeel uit van de biodiversiteitsambitie. Lidl is de eerste supermarkt die op deze wijze laat zien dat zij de missie heeft om biodiversiteitsverlies om te buigen naar herstel en gelooft dat samenwerking hiervoor een vereiste is. Emeritus professor Louise Vet, voorzitter van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel: “Het is van ongelooflijk belang dat de biodiversiteit in Nederland herstelt en dat partijen daar hun rol in pakken. Dat Lidl zich aan het Deltaplan verbindt, biedt perspectief omdat supermarkten met hun inkoopbeleid en consumentensturing echt kunnen bijdragen aan een biodiverse en daardoor sterke natuur”.

Biodiversiteit van essentieel belang

Esmée van Veen, coördinator duurzaamheid bij Lidl: “Biodiversiteit is van essentieel belang in de wereldwijde voedselvoorziening. Wij steunen de missie van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Middels ons partnerschap kunnen wij meer kennis opdoen en deze kennis weer delen. Samenwerking met alle partijen binnen de voedselsector is immers noodzakelijk om de uitdaging waar we voor staan op te lossen.” Lidl focust zich ten aanzien van biodiversiteit op de toeleveringsketens, het productaanbod en haar gebouwen. De supermarkt heeft een internationale doelstelling om uiterlijk in 2025 ontbossingsvrije ketens te realiseren voor de hoge-impact ketens. Daarnaast is al het groente en fruit van Nederlandse bodem, Planet Proof of Biologisch gecertificeerd.

Lidl is tevens actief door met behulp van ecologen de omgeving van een aantal Lidl filialen in te richten.

Samenwerking Natuur & Milieu

Lidl intensiveert haar samenwerking met Natuur & Milieu om de biodiversiteit te bevorderen. Het onderwerp biodiversiteit wordt ‘naar de klas gebracht’. Hiervoor zijn speciale lespakketten door Lidl en Natuur & Milieu ontwikkeld. Zo zijn er lespakketten die inclusief allerlei soorten bloembollen naar scholen worden gestuurd zodat de scholen deze bollen met de kinderen kunnen planten ter bevordering van de biodiversiteit.

Partner van de Nationale Denktank

Om kennis te ontwikkelen en tot innovatieve oplossingen te komen ten aanzien van biodiversiteit, is Lidl in 2022 partner geworden van de Nationale DenkTank. De Nationale DenkTank werkt samen met twintig jonge ambitieuze denkers en doeners met verschillende studieachtergronden aan een maatschappelijk probleem. Deze editie lag de focus op het thema biodiversiteit.

Klanten bewust maken middels loyaliteitscampagne

Om klanten duidelijk te maken hoe belangrijk biodiversiteit is, start op 13 februari de AchtertuinMini campagne. Klanten kunnen vanaf dan sparen voor gratis knuffels gemaakt van gerecyclede materialen. Deze zogenaamde AchtertuinMini’s bevatten weetjes over dieren die in (achter-) tuinen leven. Met een gratis app leren kinderen spelenderwijs meer over het leven in de (achter-) tuin en op het balkon. Zo zorgt de worm voor een gezonde bodem waar groente en fruit op kunnen groeien en helpt de hommel bij de bestuiving van bloemen en planten. Insecten zijn van wezenlijk belang om de groente en fruit schappen gevuld te houden.

Foto: Emeritus professor Louise Vet (Links) en Esmee van Veen, coördinator duurzaamheid Lidl (rechts), schudden elkaar de hand op het partnerschap.