Deze 17e editie van de Nationale DenkTank gaan 20 jonge denkers én doeners het grootste duurzaamheidsprobleem tot nu proberen te kraken: biodiversiteitsverlies. Waar zien zij de belangrijkste knelpunten in biodiversiteitsverlies? En welke concrete oplossingen zullen ze in december presenteren die wezenlijke impact gaan maken? De DenkTankers richten zich op de volgende 4 deelthema’s: handelen door de burger, natuurinclusief bouwen, natuurinclusief produceren en de voorbeeldfunctie van de overheid als grootgrondbezitter. Samen met nieuwe themapartners Lidl, BAM en Rijksoverheden, kennisorganisaties en experts uit het veld werken ze de komende 4 maanden toe naar implementeerbare oplossingen.

Zonder biodiversiteit geen Nederland

Louise Vet, ecoloog en hoogleraar ecologie en initiatiefnemer van DeltaPlan Biodiversiteitsherstel, opende de Nationale DenkTank 2022. Vet, een academicus die al heel lang wetenschap combineert met concrete maatschappelijke actie, weet als geen ander het belang van biodiversiteit uit te leggen en deed dat met een weergaloze aanstekelijkheid. Biodiversiteit is de basisvoorwaarde voor ons bestaan op deze wereld en gaat zeker niet over ‘een soortje meer of minder’. Biodiversiteit, het samenwerkend collectief van genen, soorten en landschappen vormt de basis van onze maatschappij.

En toch zei ook een van haar kinderen haar laatst, toen Vet verdrietig door een schraal stuk natuur met braamstruik en brandnetel wandelde, ‘maar mam, het is hier toch hartstikke groen?’. Biodiversiteit is van levensbelang, maar wat biodiversiteit is en waarom biodiversiteit van levensbelang is, zeker ook voor de mens, dringt nog niet tot velen door.

De Nationale DenkTank dit jaar gesteund door nieuwe partners

Reden voor Stichting de Nationale DenkTank om 20 frisse, nieuwsgierige, bevlogen, creatieve jonge mensen uit allerlei verschillende studierichtingen de komende 4 maanden fulltime aan het werk te zetten om de belangrijkste knelpunten te identificeren en concrete, implementeerbare oplossingen te bedenken. Ze worden hierbij geholpen door het imposante netwerk van structurele partners en het elk jaar groeiende alumninetwerk van de Nationale DenkTank.

In de jaarlijkse Nationale DenkTank verbindt de Stichting elk jaar wetenschap, bedrijfsleven en overheid, ondersteund door filantropie. We zijn trots op de ondersteuning van onze nieuwe themapartners van dit jaar: Bouwbedrijf BAM, supermarkt Lidl, het Ministerie van LNV, het ministerie van I&W en een consortium van 3 aangrenzende provincies (Gelderland, Overijssel en Flevoland) en de financiële ondersteuning van Triodos Foundation. De themapartners hebben, naast het mogelijk maken van deze denktankeditie en kennisoverdracht, ook een belangrijke rol in het implementeren van de bedachte oplossingen. Daarnaast zijn er verschillende experts en kennisinstituten inhoudelijk betrokken.

Belangrijke data

De bevlogen DenkTankers presenteren hun analyse van het probleem op 5 oktober aan 150 experts tijdens het Expertforum en hun oplossingen op 13 december aan een grote groep geïnteresseerden, waaronder journalisten, beleidsmakers, mensen van innovatiefondsen en investeerders.

Waarom doen de themapartners mee met de Nationale Denktank?

Lidl
‘Biodiversiteit raakt ons direct in onze productieketen. We zijn ons bewust van de grote uitdagingen die er liggen op dit onderwerp. Door de samenwerking met de Nationale Denktank hopen wij tot (nieuwe) inzichten te komen. We geloven in de denk- en innovatiekracht van de Nationale DenkTank. Aan het eind van het proces zouden wij graag concrete oplossingen willen zien, want wij zijn pragmatisch, we willen oplossingen. We zijn niet van het praten maar van het doen’.’ – Quirine de Weerd, Senior Manager Corporate Social Responsibility and Relations bij Lidl.

Koninklijke BAM Groep
“Ook als bouwer ervaren we de vele uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, om emissieloos te bouwen, zonder afval en in te zetten op circulariteit. De Nationale DenkTank heeft mij geïnspireerd op het vlak van biodiversiteit. Het is een niet te onderschatten grote bedreiging als we hier niet mee aan de slag gaan. Daarom is het ook een belangrijk onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie.” – Mark van Kruijsbergen, Group Strategy and Sustainability Director bij Koninklijke BAM Groep.

Ministerie LNV 
‘Ik begreep het belang van biodiversiteit pas echt toen ik me er mee bezig ging houden. Als je het eenmaal snapt, zie je ook de enorme urgentie van het probleem biodiversiteitsverlies. Je zou het ministerie van LNV best het ministerie van biodiversiteit kunnen noemen.’ – Lyda den Hartog, waarnemend directeur Natuur, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Ministerie I&W
‘Wij zijn het ministerie van schone lucht, schoon water en een schone bodem. Biodiversiteit is daar geen apart onderdeel van, biodiversiteit is de rode draad door alles wat we doen.’ – Monique Riphagen, senior beleidsmedewerker Ministerie Infrastructuur en Milieu

De provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland
‘Biodiversiteit gaat zoveel verder dan alleen de natuurgebieden waaraan je denkt in onze mooie provincies. Juist ook daarbuiten, bijvoorbeeld in de stedelijke omgeving, raakt biodiversiteitsverlies direct burgers en ondernemers. Als provincies werken we daarom hard aan het herstellen van de biodiversiteit. We zijn heel enthousiast over deze multidisciplinaire groep jonge denkers gaat daar zeker bij helpen.’ – Jordi Timmermans, projectleider Biodiversiteit bij Provincie Gelderland