MVO verslaggeving

Een belangrijk aspect van MVO is transparantie over de MVO-inspanningen en resultaten. Duurzaamheidsverslaggeving is daarvoor hét middel, al of niet geïntegreerd met het (financiële) jaarverslag.

Actueel nieuws op het gebied van MVO verslaggeving:

Global Reporting Initiative (GRI)

De internationale standaardrichtlijn voor MVO-verslaggeving is die van het Global Reporting Initiative (GRI). Nagenoeg alle bedrijven die serieus rapporteren over MVO gebruiken deze richtlijnen. De nieuwste GRI Standards zijn hier beschikbaar:

 

 

 

The International Integrated Reporting Council (IIRC)

Een aantal bedrijven is begonnen met het integreren van de strategie, governance, en financiële prestaties enerzijds en de maatschappelijke, duurzame en economische context anderzijds. Internationaal is hiervoor een richtlijn in ontwikkeling door The International Integrated Reporting Council (IIRC). Op 9 december 2013 heeft het IRRC de definitieve versie van deze richtlijnen gepubliceerd. Hier beschikbaar:

iirc_final

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe MVO-verslagen van Nederlandse bedrijven

Kijk hier voor de nieuwste MVO-verslagen van Nederlandse bedrijven.