MSC Cruises schildert het gebruik van LNG-brandstof door cruiseschepen in haar reclame-uitingen af als duurzame oplossing. Het tegenovergestelde is echter waar: de klimaatimpact van vloeibaar gas is dikwijls groter dan reguliere scheepsbrandstoffen. Nederlandse klimaatorganisaties stappen naar de reclamewaakhond.  De klacht is vandaag (29 april 2024) ingediend door klimaatorganisaties Fossielvrij NL, Reclamejagers en Advocates for the Future. 

De cruisesector zet steeds meer in op LNG en adverteert deze brandstof systematisch als ‘duurzame(re)’ oplossing. Zo brengt MSC Cruises, ’s werelds snelst groeiende cruisemaatschappij, LNG in haar campagnes in verband met de zinnen ‘a more sustainable cruising is here’ en ‘cruising the blue in a green way’. Dit wekt bij consumenten de indruk dat het mogelijk is om op een duurzame manier cruisereizen te maken en zij met een gerust hart cruisereizen kunnen boeken, zodat de sector kan blijven groeien.

LNG is vaak schadelijker voor het klimaat dan stookolie

De realiteit is echter dat cruisen op LNG (vloeibaar gas) niet schoner is dan cruisen op conventionele scheepsbrandstoffen zoals gasolie en stookolie. Er zijn weliswaar enkele voordelen voor de luchtkwaliteit, zoals minder fijnstof en zwavel, maar de klimaatimpact van LNG is enorm. Tijdens de productie en het gebruik van LNG zijn er veelvuldig lekkages van methaan, een broeikasgas dat 30-80 keer sterker is dan CO2. De klimaatorganisaties wijzen op onderzoek waaruit blijkt dat over een periode van 20 jaar de klimaatimpact van LNG voor cruiseschepen 35-53% hoger is dan bij gasolie.

Bovendien belemmeren de huidige investeringen in LNG-schepen of bunkerinfrastructuur een verschuiving naar écht duurzame scheepvaartoplossingen. Schepen blijven doorgaans 30 jaar in de vaart. De Wereldbank noemt de rol van LNG in de overgang naar klimaatneutrale scheepvaart zeer beperkt en adviseert dan ook om investeringen in LNG te vermijden. MSC Cruises doet het tegenovergestelde en investeert verder in LNG, met grote gevolgen voor de broeikasgasuitstoot. De reclame-uitingen van MSC Cruises dragen bij aan het idee dat LNG een klimaatoplossing is, wat volgens de klimaatorganisaties onjuist is.

Lynn Vanheule, campagne-coördinator bij Advocates for the Future: “Wij hebben als maatschappij groot belang bij duidelijkheid over de werkelijke klimaatimpact van de producten die wij kopen en gebruiken. We moeten bedrijven kunnen vertrouwen als zij hierover uitspraken doen. Daarom hebben wij heldere regels met elkaar afgesproken over wat wel en niet mag. MSC Cruises trekt zich volgens ons niets aan van deze regels en dat moet stoppen. Vandaar dat wij vandaag naar de RCC stappen en MSC Cruises en de gehele cruisesector oproepen het eerlijke verhaal over de impact van cruisereizen en het gebruik van LNG te vertellen.”

Begeleidend rapport “LNG (G)een goed idee”

Naast de klacht publiceert Advocates for the Future vandaag een rapport dat dieper ingaat op de significante klimaatimpact van LNG en de manier waarop de cruise-industrie LNG afschildert als een klimaatvriendelijke oplossing. Een case study van de reclame-uitingen van MSC Cruises laat zien hoe deze doorwerken in de marketing van haar partners : Cruise Port Rotterdam, Cruisewinkel.nl en TUI.

Parallel met KLM’s Fly Responsibly

Wat vooral schadelijk is aan de reclames van MSC Cruises, is dat deze de drempel om aan boord te stappen verlaagt. Mensen die vanwege de klimaatimpact twijfelen of ze wel een cruise moeten boeken, worden onterecht gerustgesteld. De MSC-campagne ‘For a Greater Beauty’ lijkt opvallend veel op ‘Fly Responsibly’ van KLM – niet vreemd, want beide zijn ontwikkeld door het reclamebureau Dentsu. De KLM campagne is onlangs door de Nederlandse rechter misleidend en onrechtmatig bevonden.

Eric Stam, initiatiefnemer van De Reclamejagers: “Cruisen is voor consumenten de meest vervuilende manier om te reizen. Het sprookje van LNG als schonere brandstof wordt nu verteld om verdere groei van de cruise-industrie mogelijk te maken. Stuitend, omdat we weten dat de klimaatimpact van LNG zo enorm groot is. MSC Cruises bewijst hoe ernstig en schadelijk greenwashing is en hoe ver grote vervuilende bedrijven hierin kunnen gaan. De beste oplossing is uiteindelijk een totaalverbod op fossiele reclame, net als bij tabak.”

Leo van Kampenhout, campaigner bij Fossielvrij NL: “MSC Cruises creëert veel groene mist. Als je naar de hele levenscyclus van brandstoffen kijkt, dan is cruisen met LNG-schepen niet duurzamer dan met reguliere schepen. Helaas wordt er selectief gewinkeld waardoor LNG een voordeel lijkt te hebben. Zelfs de Europese Commissie heeft besloten om, onder druk van de scheepvaartlobby, LNG-schepen toe te voegen aan haar groene taxonomie. Cruiseschepen als de MSC Euribia zouden daarmee gelabeld worden als ‘groene investering’ en een financieel voordeel krijgen – een absurde ontwikkeling! Fossielvrij NL en Opportunity Green zijn, samen met andere partijen, bezig dit besluit aan te vechten.”

Ondertekenaars

De klacht wordt ingediend door de coalitie van klimaatgroepen en wordt daarnaast gesteund (mede-ondertekend) door de volgende personen:

Bénédicte Ficq – advocaat bij Ficq en Partners
Dolf Jansen – cabaretier, presentator en schrijver
Eke Eijgelaar – onderzoeker duurzaam toerisme en vervoer, Breda University of Applied Sciences (BUas)
Harald Buijtendijk – hoofddocent & onderzoeker Duurzaam Toerisme, BUas
Lisa Doeland – filosoof en schrijver
Reint Jan Renes – lector Psychologie voor een Duurzame Stad, Hogeschool van Amsterdam
Sjoerd Groeskamp –  oceanograaf, Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ)

Eke Eijgelaar, onderzoeker duurzaam toerisme en vervoer:  “Het sprookje van LNG als schonere brandstof wordt nu verteld om verdere groei van de cruise-industrie mogelijk te maken. Maar doordat de klimaatimpact van LNG nog groter is dan die van de gebruikelijke scheepsbrandstoffen, raakt de cruise-industrie zo alleen maar verder uit koers, terwijl de klimaatdoelen juist op de korte termijn een snelle daling van uitstoot vereisen.”

Reactie MSC Cruises

“We kunnen en zullen onze positie rigoureus verdedigen met ondersteunend bewijs. Al onze reclamecampagnes en materialen worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de relevante regelgeving. Deze campagnes zijn ontworpen om onze engagementen, positieve activiteiten en vooruitgang te laten zien op onze weg naar netto nul uitstoot van broeikasgassen voor onze maritieme activiteiten in 2050, in lijn met de IMO-regelgeving. We zijn open en transparant over de stappen die we nemen, samen andere cruise-maatschappijen, om een ervaring voor vakantiegangers te ontwikkelen en te leveren, terwijl we manieren vinden om onze impact op het milieu te minimaliseren. We hebben dit steeds gezegd, en ons marketing- en communicatiemateriaal heeft dit altijd duidelijk gemaakt, dat het tijd zal kosten om onze doelstellingen en die van de sector te behalen. We geloven dat de brandstoffen, technologie en acties die we vandaag ondernemen een verschil maken terwijl we werken aan het behalen van onze milieudoelstellingen die we willen bereiken.”