Volgens een onafhankelijk onderzoek in opdracht van Workiva Inc.  is de meerderheid (81%) van de bedrijven die niet onder de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van de Europese Unie vallen, van plan hun duurzaamheidsinformatie geheel of gedeeltelijk in overeenstemming te brengen met de vereisten ervan. Voor de derde jaarlijkse ESG Practitioner Survey 2024 zijn meer dan 2.000 mensen betrokken bij bedrijfsrapportage ondervraagd, waaronder professionals op het gebied van financiën en boekhouding, duurzaamheid, risico en interne audit in Noord-Amerika, Europa en Azië.

“De goedkeuring van de CSRD was een cruciaal moment en markeerde de eerste belangrijke regelgeving die opriep tot geïntegreerde financiële en duurzaamheidsinformatie met garantie van derden. Nu bedrijven over de hele wereld zich voorbereiden op hun eerste verplichte CSRD-verslagen in 2025, zien we dat de impact van de CSRD veel verder reikt dan alleen de bedrijven die onder de regelgeving vallen”, zegt Paul Volpe, Senior Vice President of Growth Solutions bij Workiva. “De CSRD heeft een wereldwijde verschuiving in gang gezet naar verzekerde integrerende rapportage, waarbij zakelijke leiders de marktvraag erkennen naar contextuele, transparante en geloofwaardige gegevens die in lijn zijn met de verwachtingen van belanghebbenden.”

Professionals omarmen verandering ondanks uitdagingen

In alle disciplines noemen respondenten bijna unaniem het voldoen aan nieuwe mandaten als de meest urgente uitdaging voor rapportageteams en de hoeveelheid vereisten waarmee ze te maken krijgen als hun grootste zorg op het gebied van naleving. Toch erkent de meerderheid van de professionals ook de waarde van rapportage: 88% is het ermee eens dat een sterk ESG-rapportageprogramma hun organisatie een concurrentievoordeel oplevert.

Evenzo zegt 84% van de respondenten dat geïntegreerde financiële en duurzaamheidsgegevens betere besluitvorming mogelijk maken, wat de financiële prestaties van een bedrijf kan verbeteren, en gelooft 88% dat geïntegreerde rapportage een positieve invloed zal hebben op de waardecreatie van een bedrijf op de lange termijn, wat overeenkomt met de gevoelens die institutionele beleggers uitten in de 2024 Executive Benchmark on Integrated Reporting van Workiva. Daarnaast is 88% van de praktijkmensen het ermee eens dat het verkrijgen van zekerheid over ESG-gegevens de kans vergroot dat een bedrijf zijn doelen zal bereiken.

“Wat mij opviel aan de 2024 ESG Practitioner Survey is dat regelgeving dient als katalysator voor innovatie. Bedrijven grijpen de kans om hun duurzaamheidsverslaggeving te verbeteren, waardoor geïntegreerde verslaglegging de gouden standaard in bedrijfsverslaglegging wordt,” zegt Paul Dickinson, lid van de ESG Advisory Council van Workiva en de oprichter-voorzitter van CDP. “Het is een bewijs van het aanpassingsvermogen van de beoefenaars, terwijl we een nieuw tijdperk in bedrijfstransparantie ingaan. Uit het onderzoek bleek echter ook dat, hoewel de meerderheid van de respondenten vertrouwen heeft in hun gegevens, de regelgeving aanzienlijke hindernissen opwerpt voor hun teams.”

Een overweldigende meerderheid van 83% van de respondenten was het ermee eens dat het verzamelen van nauwkeurige gegevens om te voldoen aan de CSRD-vereisten een uitdaging zal zijn voor hun organisatie. Deze gegevens suggereren dat praktijkmensen verwachten dat de regelgeving de complexiteit van duurzaamheidsrapportage zal vergroten en dat rapportageprocessen volwassen moeten worden om aan de nieuwe wettelijke vereisten te voldoen.

Transformatie van rapportageprocessen aan de gang

Professionals kijken naar technologie om rapportageprocessen te vereenvoudigen, waaronder oplossingen die gebruik maken van generatieve AI. Meer dan acht op de 10 zijn het erover eens dat generatieve AI het hen makkelijker zal maken om hun werk te doen (82%) en duurzaamheidsrapportage efficiënter zal maken (85%) in de komende vijf jaar.

Op de korte termijn zeggen ongeveer negen op de 10 beoefenaars dat hun bedrijf van plan is om de komende drie jaar meer budget toe te wijzen aan technologie voor duurzaamheidsinitiatieven (89%) en dat ze investeren in technologie om de samenwerking tussen rapportageteams te verbeteren (92%). Dit is logisch, gezien het feit dat 78% van de respondenten nu zegt dat er drie of meer interne teams betrokken zijn bij de ESG-rapportageprocessen van hun bedrijf, tegenover 71% in de ESG Practitioner Survey van 2023, en dat 85% het ermee eens is dat de integratie van financiële, duurzaamheids- en nalevingsprocessen ervoor zorgt dat mensen meer tijd kunnen besteden aan werk dat toegevoegde waarde heeft.

Volpe vervolgt: “Gegarandeerde geïntegreerde rapportage is meer dan naleving, het is een noodzaak om prestaties en waarde aan te tonen in een concurrerend landschap. Zakelijke leiders en hun teams begrijpen dat dit een transformationele kans is die serieuze inzet vereist en ze bereiden zich voor om te investeren in rapportage die geïntegreerd is over de bedrijfslijnen heen, toegankelijk is voor alle belanghebbenden en gevoed wordt door innovatie.”

Over het onderzoek

Workiva gaf Ascend2 de opdracht om een onafhankelijke wereldwijde enquête uit te voeren onder 2.204 ESG (milieu, sociaal en bestuur) beoefenaars in maart 2024. Voor de doeleinden van dit rapport, is “beoefenaar” gedefinieerd als een persoon die betrokken is bij ESG-rapportage, met inbegrip van leidinggevenden en financiële en boekhoudkundige, duurzaamheid, interne audit, juridische en compliance professionals. De respondenten uit het onderzoek zijn afkomstig uit Noord-Amerika, Europa en Azië en werken bij bedrijven met ten minste 250 werknemers en een jaarlijks terugkerende omzet van 250 miljoen dollar. Alle respondenten moesten bevestigen dat ze bijdragen aan ESG-rapportage binnen hun organisatie.