Modiform heeft een ambitie geformuleerd die verder reikt dan haar eigen bedrijfsdoelen; het omvat de hele tuinbouwbranche. Modiforms ‘Horizon2025’ is door kansen te creëren -samen met het ecosysteem van klanten en partners- voor 2025 nieuw plastic te verbannen. Uit de productie en bedrijfsvoering, maar ook uit de keten. Het bedrijf wil dat de tuinbouw de eerste industrie is die volledig fossielvrij is. Modiform neemt de leiding om samen met de hele keten de branche duurzaam te veranderen.

Hoe dan?

Modiform realiseert haar ambitie door 100% gerecycled materiaal te gebruiken, op zoek te gaan naar alternatieve materialen zoals EcoExpert (100% gerecycled papierpulp) en vervangende duurzame (bio)polymeren mede te ontwikkelen. Daarnaast zet het bedrijf alles op alles om over vijf jaar CO2-neutraal te produceren en distribueren. Ook gaat Modiform het volledige productvolume dat zij aan kunststof op de markt brengt recyclen én daarbovenop 20% extra terugwinnen uit het milieu. Tot slot is de ambitie haalbaar met de creatie van nieuwe duurzame kansen en het omzetten van deze kansen naar betere oplossingen. Voor alle klanten en partners in de keten!

Voortouw nemen

Met het oog op het nemen van eigen verantwoordelijkheid, de behoeften van consumenten en de wettelijke eisen, is niets doen geen optie. Nu niet verduurzamen betekent de slag verliezen op de langere termijn. Modiform roept iedereen op de uitdaging samen aan te gaan. Zo zal het hele ecosysteem van kwekers, partners, retailers, ngo’s, overheden en kennisinstellingen de handen ineen moeten slaan om toekomstbestendig te blijven ondernemen.

Peter Linthorst (CEO/CFO Modiform): “Duurzaamheid gaat ons sinds de oprichting van dit mooie familiebedrijf veertig jaar geleden echt aan het hart. Om de tuinbouwketen duurzaam en toekomstbestendig te maken, nemen wij nu stelling. Een ambitieuze zet? Absoluut! Onhaalbaar? Absoluut niet! En we willen samen die uitdaging aan gaan. Samen kunnen we de branche echt veranderen, wij roepen iedereen op om mee te doen!”

Van eigen productie naar gehele keten

Duurzaam denken en doen zit Modiform in het DNA. Sinds het prille begin, toen recyclen nog geen gemeengoed was, ontwikkelde Modiform kunststofproducten van gerecyclede grondstoffen. Inmiddels wordt al meer dan 90% gerecycled materiaal gebruikt en wil het bedrijf nu ook de laatste uitdagende procenten omzetten! En Modiform recyclet, als eerste en enige, al meer dan dertig jaar in huis polystyreen (PS). Modiform staat vooraan in de verduurzaming van de eigen productieketen. Door de jaren heen zijn er steeds meer stappen naar verbetering gezet, nu is het tijd om de hele keten uit te dagen om meer te doen.