Minister Carola Schouten heeft in gesprek met melkveehouders en zuivelproducenten haar steun uitgesproken voor ‘On the way to Planetproof’. Aanleiding is de mijlpaal van de miljardste liter duurzamere melk die sinds december 2018 volgens de eisen van het onafhankelijke keurmerk ‘On the way to PlanetProof’ wordt geproduceerd.

FrieslandCampina’s lid-melkveehouder en ‘On the way to PlanetProof’-deelnemer Bert Vollering overhandigde deze miljardste liter duurzamere melk symbolisch aan minister Schouten namens de drie gecertificeerde zuivelorganisaties. Ze ging ook in gesprek met deelnemende melkveehouders. Het viel de minister daarbij op hoeveel het keurmerk vraagt van hun bedrijfsvoering: “Het is mij goed duidelijk dat boeren iedere dag bezig zijn om hun bedrijfsvoering aan te laten sluiten op de eisen van ‘On the way to PlanetProof’. En dat ze daarbij nog ‘scherper’ boeren dan ze al deden. Dat levert winst op voor het welzijn van koe en kalf, de natuur en het klimaat.