“Minister Kaag zet te veel in op handel en te weinig op bescherming”

Terre des Hommes is positief over de aandacht die minister Sigrid Kaag geeft aan kinderarbeid, rechten van meisjes en het creëren van kansen voor jongeren. We zijn verheugd over de nieuwe inzet op onderwijs, ook voor vluchtelingenkinderen. Maar de insteek via het bedrijfsleven en ‘van hulp naar handel’ zet door en de Nederlandse inzet verengt zich tot nieuwe, nabijgelegen focusregio’s.

Kinderarbeid

Terre des Hommes maakt zich zorgen over de strijd tegen kinderarbeid, migratie en seksuele uitbuiting. We zijn in Nederland omgeven door producten met sporen van kinderarbeid. Denk aan auto’s, laptops, scheerapparaten, broodroosters, cosmetica. Kinderen horen echter niet thuis in mijnen. Nederland was voorheen nauw betrokken bij het werk van de internationale arbeidsorganisatie ILO en actief op de internationale agenda tegen kinderarbeid. Nu wordt dit wederom overgelaten aan afgesloten convenanten met het bedrijfsleven, waarbij dwingende afspraken,  handhavingsmechanismen en sancties ontbreken. Het Wetsvoorstel Zorgplicht Kinderarbeid is ingetrokken.

Migratie

Ongeacht de migratiereden moet volgens Terre des Hommes bij kinderen de prioriteit liggen op bescherming, indien onderweg naar, aan de grens en in Europa. Daarvan is geen sprake, de focus ligt op opvang in de regio en het voorkomen van migratie uit de nieuwe focusregio’s naar Europa.

Seksuele uitbuiting

Wereldwijd worden structureel ruim twee miljoen kinderen in de seksindustrie uitgebuit. Seksuele uitbuiting van kinderen en seksueel geweld tegen kinderen is een groeiend probleem, juist door het internet. In de strijd tegen kinderhandel en slavernij is zowel dadergericht beleid nodig als meer aandacht voor de slachtoffers. Het is een gemiste kans dat de minister op dit aspect geen grotere ambitie toont.

Share Button