“IMVO lééft!” was de conclusie van minister de Bruijne (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) over het advies “Effectieve Europese gepaste zorgvuldigheidswetgeving voor duurzame ketens” dat hij op 28 oktober 2021 aangeboden kreeg.

Mariëtte Hamer lichtte toe dat dit SER-advies gericht is op de inzet van het kabinet voor een EU-wetsvoorstel voor gepaste zorgvuldigheidswetgeving. Het advies bouwt voort op eerdere SER-adviezen over internationaal MVO en ontwikkelt de convenantenaanpak verder door. Via internationaal MVO leveren bedrijven een belangrijke bijdrage aan duurzame ontwikkeling en het bereiken van de Sustainable Development Goals. Het advies onderstreept het belang van gepaste zorgvuldigheidswetgeving op Europees niveau. Het creëren van een gelijk speelveld, collectief leren, gezamenlijke actie en het stimuleren van achterblijvers komen niet vanzelf. Met dit advies kan het kabinet invloed uitoefenen in de EU om te zorgen dat het toch gebeurt.

De minister reageerde enthousiast op het advies. Hij spreekt met veel bedrijven die serieus bezig zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met dit ambitieuze advies zullen zij zich zeker gesterkt voelen in hun streven naar duurzame ontwikkeling.