Uit het onderzoek door het Centre for Sustainable Tourism & Transport van NHTV Breda en NRIT Onderzoek, en in samenwerking met NBTC-Nipo Research, blijkt dat vakanties van Nederlanders jaarlijks voor 14,4 Mton (7,9%) bijdragen aan de emissies van kooldioxide van de gehele Nederlandse economie. Dat is bijna net zoveel als de gehele Nederlandse chemische industrie (15,5 Mton) en meer dan alle raffinaderijen samen (12,1 Mton). Fietsvakanties zijn gemiddeld 70% minder belastend voor het milieu, niet-georganiseerde vakanties en treinvakanties 35%. Verre vakanties leveren vier keer zoveel CO2-emissies als een gemiddelde vakantie, vliegvakanties bijna tweeëneenhalf keer en georganiseerde reizen (via reisbureau en/of tour operator) ruim twee keer.

De milieubelasting per door Nederlandse vakantiegangers uitgegeven euro – de eco-efficiency – is gemiddeld twee keer zo hoog als voor de Nederlandse economie. Alleen de eco-efficiency van treinvakanties blijkt beter te zijn dan die van de economie als geheel. Het rapport ‘Reizen op grote voet 2005’ is een pilotstudy, waarmee de betrokken onderzoeksinstituten willen laten zien dat het mogelijk is met beschikbare statistische gegevens een gedetailleerd overzicht te geven van de gevolgen van vakanties van Nederlanders, zoals dat ook al jaarlijks op het gebied van aantallen en economische effecten door de betrokkenen en het CBS wordt gepubliceerd. Het rapport laat zien dat dit goed blijkt te kunnen. Daarom is het de bedoeling de milieubelasting van vakanties jaarlijks te publiceren, zodat bijvoorbeeld duidelijk wordt in welke mate de toeristische sector het klimaatbeleid van de Nederlandse overheid ondersteunt. Ook kan het de sector helpen om de milieubelasting effectief te verminderen tegen zo gering mogelijke kosten.