Als Nederlanders hun vakantie samenstellen speelt duurzaamheid momenteel een ondergeschikte rol. De kosten van de vakantie en de aantrekkelijkheid van de bestemming zijn meer bepalend. Tegelijkertijd vindt maar een klein deel duurzaamheid onbelangrijk tijdens  vakanties (18%) en is driekwart bereid om in de toekomst duurzamer op reis te gaan. Dit blijkt uit grootschalig consumentenonderzoek dat Trends & Tourism in juni heeft uitgevoerd naar de houding van de Nederlandse vakantieganger t.o.v. duurzaamheid.

Kosten vakantie en aantrekkelijkheid bestemming belangrijkst

Het  belangrijkste aspect in het vakantiekeuzeproces van de Nederlander zijn de kosten van de vakantie (64%), gevolgd door de aantrekkelijkheid van de vakantiebestemming (51%). Sociale aspecten zoals goede leef- en arbeidsomstandigheden voor de lokale bevolking en de impact van de vakantie op het klimaat/milieu (bijvoorbeeld de CO2-uitstoot) worden door 8% resp. 6% slechts gezien als belangrijk keuzecriterium.

40% vindt aandacht voor duurzaamheid belangrijk tijdens vakanties

Hoewel het niet één van de belangrijkste keuzecriteria is vindt vier op de tien Nederlandse vakantiegangers het wel belangrijk dat er bij de vakantie aandacht is voor duurzaamheid. Een min of meer even grote groep staat er meer neutraal in en bijna één op de vijf vindt het niet belangrijk. Vooral jongeren en hoger opgeleiden vinden aandacht voor duurzaamheid belangrijk tijdens vakanties.

Driekwart vakantiegangers bereid om duurzamer op reis te gaan

De meeste Nederlanders zijn bereid om hun vakantie te komende jaren duurzamer te maken (waarvan het overgrote deel enigszins). Nederlanders die bereid zijn om hun vakanties de komende jaren te verduurzamen staan het meest open voor het niet meer gebruiken van single-use plastics (75%), het meer kopen bij lokale winkels / geen ketens (72%) en het overnachten in kleinschalige accommodaties (69%).

TUI fly, ANWB en Landal GreenParks duurzaamste aanbieders

Nederlandse vakantiegangers hebben veelal geen goed beeld van de duurzaamheidsinspanningen van aanbieders op de vakantiemarkt. Met name geldt dat voor luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties. Van de onderzochte reismerken wordt TUI fly door vakantiegangers gezien als relatief de meest duurzame luchtvaartmaatschappij, bij reisorganisaties is dat de ANWB en bij aanbieders van vakantieparken krijgt Landal GreenParks de beste beoordeling.

Noorwegen en Drenthe meest duurzame bestemmingen

Het duurzaamheidsimago van Noord-Europese bestemmingen is veelal beter dan dat van ZuidEuropese. Van de veertien meest bezochte Europese vakantiebestemmingen wordt Noorwegen door Nederlandse vakantiegangers gezien als het meest duurzaam; in eigen land krijgt Drenthe op de onderzochte duurzaamheidsaspecten veelal de beste score.