Op dinsdag 16 mei jl. is de Mensenrechtenrapportage 2016 gepubliceerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit rapport geeft een overzicht van de Nederlandse inspanningen in 2016 op thema’s zoals mensenrechtenverdedigers, gelijke rechten voor vrouwen en voor LHBTI’s, vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, vrijheid van meningsuiting (off en online), en mensenrechten in het bedrijfsleven. 

Nederland bevordert de eerbiediging van mensenrechten door het bedrijfsleven in overeenstemming met de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s). Het doel is mensenrechtenschendingen door bedrijven, rechtstreeks of in productieketens, te voorkomen. Ook in 2016 zijn op dit beleidsterrein weer grote stappen gezet. Nederland wordt internationaal geprezen als voorloper op dit thema. Het in 2013 vastgestelde Nationaal Actieplan Bedrijfsleven en Mensenrechten (NAP) is de leidraad voor de Nederlandse inzet.

De rapportage bevat een uitgebreid hoofdstuk over mensenrechten en bedrijfsleven waarin verslag wordt gedaan van tal van acties en maatregelen.