Het Nederlandse Nationaal Contact Punt (NCP) heeft de melding van de Odoh family inzake vermeende schendingen van de OESO-richtlijnen door de Shell Petroleum Development Company of Nigeria Limited (SPDC) ontvankelijk verklaard.

De melding gaat over vermeende schendingen van de OESO-Richtlijnen m.b.t. de hoofdstukken Mensenrechten, Milieu, Algemene beginselen en Begrippen en uitgangspunten. Volgens de meldende partij heeft het bedrijf niet in lijn met de lokale regelgeving gehandeld aangaande de acquisitie van land en water van de Odoh family, is de melder niet op een adequate manier betrokken bij het acquisitieproces, is het recht op eigendom en gebruik van land en water in het geding gekomen en heeft olievervuiling gezorgd voor verlies van inkomstenderving o.a. omdat visserij niet meer plaats kon vinden.

Het NCP is van mening dat deze melding nader onderzoek verdient en heeft aangeboden een dialoog te faciliteren tussen beide partijen. Het bedrijf heeft het aanbod afgewezen. Het NCP zal de melding nader onderzoeken en de bevindingen bekendmaken in de Eindverklaring.

Op 31 december is het hoofdkantoor van Shell verhuisd naar het VK. In overleg met het Britse NCP is besloten dat deze melding zal worden afgehandeld door het Nederlandse NCP.