Het Nederlands OESO Nationaal Contactpunt is verheugd met de publicatie van de Nederlandse vertaling van de herziene OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen. De OESO-richtlijnen maken duidelijk wat de Nederlandse overheid (en 50 andere onderschrijvende landen) van bedrijven verwacht bij het internationaal zakendoen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ze bieden handvatten voor bedrijven om met kwesties om te gaan zoals ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid, milieu en corruptie.

De OESO-richtlijnen zijn in juni 2023 op belangrijke punten herzien. De nieuwste versie van de Richtlijnen is vanaf nu beschikbaar in het Nederlands.