“Het nieuwe IPCC-rapport benadrukt de noodzaak van onmiddellijke, significante emissiereducties; een stap die oliebedrijven tot nu toe hebben nagelaten”, zegt Mark van Baal, oprichter van Follow This.

Dit rapport onderstreept de urgentie voor aandeelhouders om oliebedrijven te steunen om hun klimaatdoelen in lijn te brengen met Parijs. Volgens het nieuwe IPCC-rapport raakt de tijd voor het nemen van maatregelen om de negatieve gevolgen van klimaatverandering te voorkomen op. Om ervoor te zorgen dat onze planeet bewoonbaar blijft, moet de wereldwijde uitstoot dit decennium met ongeveer 45% worden verminderd. Olie- en gas bedrijven zijn verantwoordelijk voor het overgrote deel van de huidige wereldwijde emissies. Zij moeten hun uitstoot daarom drastisch verminderen om de wereldwijde temperatuurstijging tot 1,5°C te beperken.

De noodzaak om binnen 1.5°C graden te blijven is nog duidelijker geworden. Het rapport stelt dat we onomkeerbare gevolgen zullen ondervinden zelfs bij slechts een tijdelijke overschrijding van 1.5°C graden.  Om de klimaatcrisis aan te pakken moeten de emissies drastisch omlaag in dit decennium, klimaatneutrale beloftes voor 2050 zijn niet genoeg. De oliemultinationals moeten hun emissies direct verminderen en doelen stellen voor 2030 om de kans op een ‘leefbare en duurzame toekomst voor iedereen’ te vergroten.

De komende aandeelhoudersvergaderingen in mei zullen beslissend zijn. Het IPCC-rapport bevestigt opnieuw de noodzaak voor investeerders om vóór de klimaat resoluties te stemmen. Een duidelijk signaal van aandeelhouders zal oliebedrijven helpen om middels directe actie de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan.

Wet- en regelgeving zijn belangrijk, maar hebben doorgaans tijd nodig om in effect te treden. Er moet nu actie worden ondernomen. Een stem vóór de klimaatresoluties van Follow This in mei is een effectieve manier om olie- en gasbedrijven te steunen om hun uitstoot zo snel mogelijk te verminderen.