De investeringen (cash Capex) van Shell in de divisie Renewables and Energy Solutions (RES) bedroegen $ 3.5 miljard op een totaal van $ 24.8 miljard (14%), zo blijkt uit de vandaag gepubliceerde resultaten over het vierde kwartaal. Aangezien RES ook gas en carbon offsets omvat, liggen de werkelijke investeringen in hernieuwbare energiebronnen lager. Volgens Global Witness was het slechts 1.5% in 2021.

“Shell kan niet beweren in transitie te zijn zolang de investeringen in fossiele brandstoffen de investeringen in duurzame energiebronnen overschaduwen”, reageert Mark van Baal, oprichter van Follow This. “Het grootste deel van de investeringen van Shell blijft in fossiele brandstoffen, omdat het bedrijf geen doelstelling heeft om zijn totale CO2-uitstoot dit decennium drastisch te verminderen, wat nodig is om Parijs te halen.”

Gebrek aan doelstellingen leidt tot gebrek aan investeringen

“Om Parijs te halen moet de wereldwijde uitstoot tegen 2030 met 45% dalen; toch ontbreekt het Shell aan een doelstelling die leidt tot een grootschalige emissiereductie in 2030 (#); dit gebrek wordt weerspiegeld in de lage investeringen in duurzame energie. Met onze klimaatresoluties steunen wij Shell om emissiereductiedoelen te stellen die wel in lijn zijn met Parijsakkoord en dienovereenkomstig te investeren.”

(#) De huidige doelstelling van het bedrijf om het gemiddelde koolstofgehalte (Net Carbon Footprint (NCF)) van zijn energieproducten tegen 2030 met 20% te verminderen, is nog niet in lijn met Parijs; het zal niet leiden tot grootschalige (netto) reducties van de totale emissies in dit cruciale decennium.

Om deze lage investeringen in duurzame energie te camoufleren, schermt Shell met een verwarrend cijfer: Energy Transition Spend (energietransitie-uitgaven, een optelsom van Opex en Capex, zie hieronder).

Recordwinsten & aandeleninkoop: gebrek aan voorstellingsvermogen

“De huidige recordwinsten zouden gebruikt kunnen worden om de enorme investeringen in duurzame energie te doen die nodig zijn om de klimaatcrisis aan te pakken en de toekomst van het bedrijf zeker te stellen.”

“In plaats daarvan koopt Shell aandelen in. Aandeleninkoop toont een gebrek aan verbeeldingskracht in grootschalige investeringen in de energietransitie. Een bedrijf dat aandelen terugkoopt, zegt in feite tegen beleggers: ‘We weten geen betere bestemming voor dit geld dan het aan u terug te geven’.”

Aandeelhoudersresolutie op AVA zal duidelijkheid brengen

In mei zullen aandeelhouders opnieuw hun stem uitbrengen over de Follow This klimaatresolutie, die dit jaar gefocust is op de Scope 3 (product) emissies in 2030 – die ongeveer 95% van de totale emissies van Shell uitmaken; zoals gerapporteerd door de Financial Times (Activist group Follow This launches climate campaign against Big Oil), ReutersBloomberg, en Responsible Investor op december 19, 2022.

“Deze focus zal duidelijkheid brengen over welke investeerders vastbesloten zijn om de belangrijkste voorwaarde van Parijs te halen – het terugdringen van de emissies dit decennium – en welke investeerders Big Oil toestaan deze belangrijke voorwaarde te negeren”, legt Van Baal uit.

Shells rookgordijn: Energy Transition Spend
Om de lage investeringen in duurzame energie te camoufleren, schermt Shell met een Energy Transition Spend van een derde van de totale uitgaven (investeringen (Capex) en operationele uitgaven (Opex) bij elkaar opgeteld). Het samenvoegen van investeringen en operationele uitgaven is verwarrend: Opex is een indicator van de huidige activiteiten; Capex is voor de meeste beleggers een indicator van de toekomstige activiteiten.

Verder is het cijfer Energy Transition Spend om andere redenen problematisch: Ten eerste geeft Shell geen details om aandeelhouders de kans te geven het cijfer te verifiëren. Ten tweede is de definitie erg breed; zo vallen hieronder bijvoorbeeld ook Chemicaliën, Smeermiddelen, Convenience Retail en low carbon brandstoffen. Ten derde is het vrij ongeloofwaardig dat een bedrijf zoveel Opex-uitgaven doet (ongeveer 45% om tot 1/3 van de Opex en Capex te komen) zonder duidelijkheid te geven over de inkomsten en financiële resultaten van deze activiteiten.Ten slotte, als Opex-uitgaven een investering zouden zijn, zouden zij onder Capex moeten worden gerapporteerd. Volgens algemeen aanvaarde boekhoudkundige beginselen zijn Opex-uitgaven uitgaven zonder of met zeer onzekere economische voordelen buiten het verslagjaar.

“Samen met grote beleggers blijven we Shell steunen om zijn volle gewicht achter de energietransitie te zetten.”