Shell gaat de verkoop van fossiele brandstoffen verhogen, ondanks het Klimaatakkoord van Parijs. Het olie- en gasconcern zal “de productie van [fossiele] vloeistoffen[olie] stabiliseren tot 2030” en “gasactiviteiten laten groeien”, aldus een persbericht vandaag. “Shell’s groei in fossiele brandstoffen ligt op ramkoers met het Klimaatakkoord van Parijs, dat vraagt om bijna een halvering van de CO2-uitstoot in 2030,”, reageert Mark van Baal, oprichter van Follow This. “De nieuwe CEO Wael Sawan zou het niet aandurven om de fossiele brandstoffen van Shell te laten groeien als meer institutionele beleggers hadden gestemd voor de Follow This klimaatresolutie die vraagt om CO2-reducties in lijn met Parijs.” In mei stabiliseerden de aandeelhoudersopstand op 20% die voor de klimaatresolutie stemden. Aan de Nederlandse beleggers, die hoogstwaarschijnlijk allemaal voor de klimaatresolutie hebben gestemd, heeft het niet gelegen.”

In de ban van hoge olieprijs

“Shell vergroot de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen omdat het bedrijf en haar aandeelhouders in de ban zijn van de huidige winsten uit hoge olie- en gasprijzen. Het bedrijf negeert de kosten van klimaatrampen zoals overstromingen, droogte en extreem weer, die de huidige winsten in de schaduw zullen stellen.”

“Shell negeert de kansen van de energietransitie en de risico’s van abrupte beleidsinterventies, rechtszaken, aansprakelijkheid voor de kosten van klimaatverandering, ontwrichtende innovatie en gestrande activa. Volgens Carbon Tracker moet tweederde van de fossiele brandstofreserves in de grond blijven om binnen 1,5°C te blijven.”

“De groei van fossiele brandstoffen vertraagt de energietransitie en vergroot het risico op een ‘carbon lock-in’, waardoor het elk jaar moeilijker wordt om over te schakelen op hernieuwbare energiebronnen.”

Wake-up call

“We hopen dat de terugkeer van Shell naar fossiele brandstoffen een wake-up call is voor institutionele beleggers die vorige maand tijdens de aandeelhoudersvergadering tegen klimaatdoelen in lijn met Parijs stemden.”

“Shells verhoging van de productie van fossiele brandstoffen is een knieval voor kortetermijnaandeelhouders, terwijl langetermijnaandeelhouders toekijken en klimaatrisico’s toenemen. Tachtig procent van de aandeelhouders stelt Shell in staat om CO2-uitstootvermindering uit te stellen tot na 2030 door tegen de klimaatresolutie te stemmen.”

Rentmeesters van de wereldeconomie

“Beleggers moeten zich over veel meer zorgen maken dan alleen over de winst van oliemultinationals. Ze moeten zich zorgen maken over het rendement van hun hele portefeuille in de wereldeconomie, en die loopt groot gevaar als de wereld het doel van het Akkoord van Parijs niet haalt.”

“Als rentmeesters van de wereldeconomie moeten investeerders kortetermijnwinsten loskoppelen van langetermijnklimaatrisico’s.” Lees ons opiniestuk in de Financial Times.

Correlatie stemmen en klimaatambities

“De correlatie tussen stemmen en klimaatambities is duidelijk. Sinds 2016, toen de stemmen voor de Follow This klimaatresolutie toenamen, heeft Shell meerdere keren klimaatdoelen gesteld en verbeterd. Het is dan ook geen verrassing dat Shell zijn klimaatambities afremt nadat de stemmen daalden van 30% naar 20% in 2022 en 2023.”

Shell wil dubbelcijferig rendement in duurzame energie

De oliemultinational zal investeren in “koolstofarme energieoplossingen” met “winstgevende bedrijfsmodellen” en “de hoogste rendementen”, aldus het persbericht.

Eerder zei Shell dat het alleen zal investeren in duurzame energie als het rendement vergelijkbaar is met dat van olie en gas.

“Het op fossiele brandstoffen gebaseerde businessmodel is voorbij zodra bedrijven die fossiele brandstoffen winnen moeten betalen voor klimaatschade. Shell zou de huidige extreem hoge winsten moeten gebruiken om nieuwe businessmodellen te zoeken in plaats van meer olie en gas.”

“De houding van Shell toont een gebrek aan voorstellingsvermogen buiten olie en gas en dat het bedrijf de gevolgen van ontwrichtende innovatie (disruptive innovation) en gestrande activa (stranded assets) niet begrijpt”, zegt Mark van Baal, oprichter van Follow This.

Rendementen uit olie en gas variëren doorgaans tussen 10% en 20%, terwijl die voor zonne- en windenergieprojecten tussen 5% en 8% liggen, volgens bedrijven en analisten, meldt Reuters.

Dividendverhoging tot 70% van het niveau van voor de pandemie

Shell verhoogt zijn dividend met 15% van $ 0,2875 naar $ 0,33 per aandeel per kwartaal, maar dit is nog steeds 30% onder het pre-pandemische niveau van $ 0,47 per aandeel.

“Shell probeert het vermeende waarderingsverschil met ExxonMobil te verkleinen, die het dividend tijdens de pandemie niet verlaagde.”

In mei 2020 verlaagde Shell het dividend voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog met tweederde, van $ 0,47 naar $ 0,16 per aandeel. Sindsdien heeft het bedrijf het dividend verschillende keren verhoogd.

Aandeleninkoop toont gebrek aan ambitie

“Aandeleninkoop toont een gebrek aan ambitie. Een bedrijf dat aandelen terugkoopt, zegt in feite tegen investeerders: ‘We weten geen betere bestemming voor dit geld dan het aan jullie terug te geven’.”

Netto nul in 2050

Shell’s herbevestiging van haar belofte om in 2050 een uitstoot van netto nul te hebben, is betekenisloos.

Shell stelt in de juridische disclaimer van hetzelfde persbericht omtrent haar Klimaatdoelstelling: “De operationele plannen van Shell kunnen onze doelstelling voor 2050 voor netto nul uitstoot en 2035 voor NCF niet weerspiegelen, omdat deze doelstellingen momenteel buiten onze planningsperiode vallen.”

In tegenspraak met gerechtelijke uitspraak

Het is onbegrijpelijk hoe de aangekondigde verhoging van de productie van fossiele brandstoffen door Shell in overeenstemming is met de uitspraak van de Nederlandse rechter die eist dat het bedrijf zijn uitstoot (Scope 1, 2 en 3) tegen 2030 met 45% vermindert. “Shell negeert de inspanningsverplichting om Scope 3 met 45% omlaag te brengen.”

Shell schrapt 1-2% jaarlijkse vermindering in olieproductie

Het bedrijf heeft zijn toezegging om de olieproductie met 1-2% per jaar te verlagen opgegeven en beweert dat het de beoogde reductie in 2030 al heeft bereikt. Het bedrijf heeft deze vermindering bereikt door zijn olieproducerende activa te verkopen aan andere producenten, die er fossiele brandstoffen uit zullen blijven halen, wat niet zal leiden tot een vermindering van de uitstoot wereldwijd.