Binnenkort praat ik met Liesje Schreinemacher, minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS). Samen met een aantal duurzame ondernemers laten we onze stem horen voor een due diligence-wet die een steun in de rug geeft in plaats van een oneerlijke concurrentiepositie. En die stem kan niet luid genoeg zijn wat mij betreft, want de Europese richtlijn die onlangs is gepresenteerd is bij lange na niet goed genoeg voor die ondernemers én de nieuwe economie. Het goede nieuws: jij kunt helpen om het beleid voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking de komende jaren in de goede richting te sturen.

Even terug naar waar dit over gaat: de Europese due diligence-richtlijn. Deze wet stelt bedrijven wereldwijd verantwoordelijk voor hun eigen bedrijfsactiviteiten én die van handelspartners in de keten. De wet moet zaken als kinderarbeid en zware vervuiling verminderen. Afgelopen najaar deed toenmalig minister de Bruijn een toezegging voor een nationale wet – nadat de Europese richtlijn maar uitgesteld bleef worden. Goed nieuws natuurlijk. Nu blijkt dat de Europese wet toch komt, kiest het ministerie eerst daarvoor. Tot 1 april 2022 kunnen lidstaten reageren op het eerste voorstel. Niet voor niets lobbyt MVO Nederland daarom sterk bij minister Schreinemacher. En dat is nodig, want de richtlijn gaat wat ons betreft niet ver genoeg.

Due diligence ook verplichten voor kleine bedrijven

Het meest jammere aan de Europese richtlijn is dat deze alleen geldt voor bedrijven met meer dan vijfhonderd medewerkers. Hierdoor blijven koplopende, vaak kleinere bedrijven concurreren met kleinere, vervuilende bedrijven die niet onder de wet vallen. MVO Nederland wil een gelijk speelveld voor koplopers. Dit betekent dat alle bedrijven onder de verplichting dienen te vallen. De OESO-richtlijnen gelden bijvoorbeeld wel gewoon voor alle bedrijven, onafhankelijk van hoe groot ze zijn. En tuurlijk, rekening houden met proportionaliteit en actieve ondersteuning voor (kleinere) mkb-bedrijven is dan heel passend.

Gezien de belofte die minister de Bruijn eerder deed, blijf ik wél uitgaan van een positieve intentie van minister Schreinemacher. Wat mij betreft moet de minister dan ook ofwel de Europese richtlijn stevig aanpassen ofwel een Nederlandse wet invoeren. Niet voor niets hebben Duitsland en Frankrijk ook al een nationale wet ingevoerd, toch?

Doe mee en laat je stem horen

Om daar extra druk op te zetten roep ik je bij dezen op om samen met anderen massaal je stem te laten horen aan de minister. Nog tot 18 april 2022 staat een consultatie open, waarin je kunt laten horen hoe volgens jou het Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking-beleid er de komende vier jaar uit moet zien. Als we die met alle duurzame ondernemers in ons netwerk invullen en aansturen op een nationale due diligence-wet, dan zouden ze daar toch wél naar moeten luisteren? Dus: vul de consultatie in op de website van de Rijksoverheid door onderin op de knop ‘reageren’ te drukken.

Aan de slag met due diligence

O, en mocht je inspiratie zoeken voor hoe je met de due diligence-richtlijn kan omgaan? Op 21 april 2022 organiseren we een webinar waarin we praktische handvatten geven over hoe je kunt omgaan met de wet. Zie ik je daar?

Maria van der Heijden, directeur/bestuurder MVO Nederland