Circulaire economie biedt niet alleen op landelijk maar ook op bedrijfsniveau kansen. Al veel bedrijven passen de elementen van circulaire economie toe in hun dagelijkse activiteiten. Een goed voorbeeld hiervan is Wiltec. Deze specialist in bedrijfskleding, beschermingsmiddelen en facilitaire producten heeft werk gemaakt van het verduurzamen van hun werkzaamheden. Zo hebben ze een assortiment van duurzame kantoorartikelen en daarbij hebben ze samen met een groot aantal bedrijven een circulaire bedrijfskledinglijn opgezet. Deze bedrijven bundelen hun krachten in ‘The Dutch Circular Workwear Association’, waarbij bedrijfskleding in voldoende volume wordt gecreëerd om te kunnen blijven recyclen. Na gebruik komt de kleding terug bij de fabrikant en wordt verwerkt in nieuwe werkkleding. De kleding wordt voorzien van een QR-code en met slimme software kan Wiltec de kleding volgen en de historie van elk stuk kan ingezien worden.

MUD Jeans past circulaire principes toe

Een ander goed voorbeeld van het toepassen van de circulaire principes is te vinden bij MUD Jeans. Voor € 7,50 per maand kan bij hen jeans geleased worden die na gebruik ingeruild wordt voor een nieuwe. Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met recycling en versleten exemplaren worden hergebruikt tot nieuwe.

Ook buiten uw keten om kunt u samenwerkingen aangaan

Afval- of materiaalstromen van bedrijven uit andere markten kunnen bijvoorbeeld als grondstof dienen voor de eigen productie. Een goed voorbeeld hiervan is de kalk die gebruikt wordt in onze eigen EcoBase® tapijtruggen. Dit kalkafval is afkomstig van waterzuiveringsbedrijven en wordt hergebruikt als grondstof bij de productie van tapijt.

Daarnaast kan het denken buiten de keten en het omarmen van ideeën van andere bedrijven leiden tot een meer circulair systeem, kostenbesparing, bescherming tegen de veranderlijkheid van de markt én het aanboren van nieuwe markten en doelgroepen. Samenwerken is dus van het grootste belang én kan deuren openen die anders gesloten blijven.

Kalk als vervanger van microplastics

aquaminerals4

Een ander voorbeeld van een bedrijf waaraan kalk wordt geleverd is NAÏF. Het bedrijf ontwikkeld natuurlijke cosmeticaproducten en heeft als visie dat u als consument bij het kopen van cosmeticaproducten ‘naïef’ wilt kunnen kiezen voor een product. NAÏF gebruikt de kalk om in hun scrub toe te voegen en vervangen de microplastics die vaak gebruikt worden in scrub. Kalk is namelijk wel vriendelijk voor het milieu. Immers, verdwijnt het in het doucheputje, dan worden de korrels opnieuw uit het water gefilterd en weer toegepast in de scrub. Een circulair proces.

Tarkett sluit de kringloop met de Carpet Recycling Center

IN_CarpetRecyclingCentreWaalwijk_003

Bij Tarkett werken we tevens met partners samen om onze duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken en een verschuiving naar een circulair economisch model te realiseren. ‘Afval’ bestaat niet langer, maar wordt als een waardevolle grondstof beschouwd waarmee we opnieuw duurzame producten kunnen maken. Onder meer door ons ReStart®- inzamelingsprogramma willen we graag zorgen voor een circulair systeem binnen onze organisatie en daarbuiten.

Het ingezamelde materiaal wordt vervolgens naar ons unieke Carpet Recycling Centre gebracht. Hier kunnen de twee hoofdzakelijke componenten van tapijttegels – garen en tapijtrug – gescheiden worden. De grondstoffen die hieruit voorvloeien zijn van hoge kwaliteit en bruikbaar voor nieuwe producten.

Wat kunt u zelf doen voor uw bedrijf? Hier 5 tips.

Circulaire economie biedt op bedrijfsniveau diverse kansen. De Ellen MacArthur Foundation vat dit samen in vier kansen: nieuwe winstmogelijkheden, meer zekerheid en veerkracht, groeiende vraag naar servicemodellen en nieuwe en versterkte klantrelaties.

Deze kansen zorgen er dus voor dat de overstap naar een circulair systeem aantrekkelijk is voor bedrijven. Namens uw bedrijf kunt u het volgende doen om bij te dragen aan een circulaire economie:

  • Ga samenwerkingen aan: werk samen met andere bedrijven in uw eigen en andere productieketens om te zorgen voor maximale recyclemogelijkheden, toekomstbestendige productielijnen en nieuwe winstmogelijkheden.
  • Speel in op mogelijkheden van hergebruik van gebouwen en materialen: maak bijvoorbeeld gebruik van modulaire oplossingen. Circulaire economie is niet enkel recycling! Lees in dit artikel meer over de zeven ‘R-en’ (Rethink + Reduce / Redesign / Re-use / Repair en remanufacturing / Recycling / Recover / Re-disposal). Hiermee kan bepaald worden hoe grondstoffen op een hoogwaardige wijze in de kringloop gehouden kunnen worden.
  • Het aanbieden van circulaire oplossingen aan klanten: verstevig klantrelaties door bijvoorbeeld producten te verhuren, zodat producten hergebruikt kunnen worden én klanten loyaal blijven aan uw bedrijf of merk.
  • Ontwikkel nieuwe banen en diensten: faciliteer productherstel en inname van defecte of versleten producten, zodat deze niet op de afvalhoop belanden, maar in de kringloop blijven.
  • Hergebruik grondstoffen en producten: zorg voor lagere materiaalkosten (op lange termijn). door te kiezen voor recyclebare grondstoffen. Hierdoor hebben prijsfluctuaties minder invloed op uw bedrijf.

Marco van Bergen, Manager Restart Program bij Tarkett BV