Tempo te laag
De conclusie is dat zelfs de hele grote spelers in dit veld zoals Mattel, Blokker, Toys ‘R’ Us en Hasbro bij lange na niet voldoen aan de verwachtingen die de consument ten aanzien van dergelijke bedrijven mag hebben. Mattel (onder andere Barbie en Fisher-Price) heeft een gedragscode maar heeft de afgelopen jaren slechts 10 externe controles uitgevoerd; Blokker start na drie jaar van goede intenties pas komend najaar met de controle van de nog in te voeren gedragscode; Toy’s ‘R’Us certificeerde tot nu toe 0,2 % van de 4000 bedrijven die leveren en Hasbro (onder andere Pokemon, Teletubbies en Action Man) komt niet verder dan het verzoek vertrouwen te hebben in hun bedrijfsvoering. Speelgoedketen Top 1 Toys, met ruim 300 winkels in Nederland en België, zegt zelfs nog nooit van een gedragscode te hebben gehoord.

Misstanden
Deze passieve houding is geheel ten onrechte, daar de arbeidsomstandigheden in veel speelgoedfabrieken absoluut te wensen overlaten. Eten en slapen in de fabriek, lange dagen werken-7 dagen in de week en structurele onderbetaling tekenen de situatie in bijvoorbeeld China. Ook over Mc Donalds’ speeltjes van het Happy Meal en de Disney figuren trof Fair Trade vernietigende rapporten aan naar aanleiding van onderzoek in fabrieken in China.

Speelgoed van het Jaar
De Fair Trade Organisatie in Nederland richtte zich ook tot de stichting Verkiezing Speelgoed van het Jaar. Bij deze verkiezing richt de geboden informatie zich vooral op kwaliteit, veiligheid en educatieve waarde, kortom op de aspecten die voor de consument persoonlijk van belang zijn. De jury heeft toegezegd in de toekomst aan te zullen dringen op meer aandacht voor de arbeidsomstandigheden waaronder het speelgoed wordt gemaakt.

Oproep
De Fair Trade Organisatie roept het bedrijfsleven op om sneller activiteiten te ondernemen om de misstanden in de speelgoedindustrie daadwerkelijk uit de weg te ruimen. Vooral bedrijven die nog geen activiteiten of beleid hebben op het gebied van arbeidsomstandig-heden worden opgeroepen om hier acuut mee te starten.
Randvoorwaarden voor een goed beleid zijn volgens de Fair Trade Organisatie:
– transparantie
– voortvarendheid
– gevolgen niet afwentelen op de fabrieken maar samenwerken ter verbetering van de
arbeidsomstandigheden
– onafhankelijke monitoring