Blokker heeft met haar recycleprogramma in 2022 maar liefst 300.000 kilo aan gebruikte aluminium koffiecups ingezameld. Dit staat gelijk aan zo’n 40 miljoen cups. Op basis van deze opbrengst doet Blokker een donatie aan The Hunger Project. Vorige week overhandigde Blokker CEO Jeanine Holscher een cheque ter hoogte van €20.000,- aan de directeur van The Hunger Project, Annelies Kanis.

Blokker startte in maart 2021 met de verkoop van aluminium koffiecups met 100% Rainforest-gecertificeerde koffie. Dit houdt in dat de koffiebonen op een duurzame manier zijn geproduceerd. Gelijktijdig begon Blokker met een uniek recycleprogramma, waarbij consumenten aluminium koffiecups van alle merken bij Blokker winkels in kunnen leveren. In 2021 zamelde Blokker al 30.000 kilo cups in, wat gelijk staat aan ruim 4 miljoen koffiecupjes. In 2022 is dit aantal dus vertienvoudigd.

Gedoneerde bedrag gaat naar project in Mozambique

The Hunger Project zal het gedoneerde bedrag investeren in dorpen rondom een beschermd wildpark in Mozambique, een van de armste landen ter wereld. Hoewel de dieren in Zinave National Park het inmiddels goed doen door succesvolle rewilding, leven de mensen in de dorpen rond het natuurgebied in grote armoede. Het gebied is zeer droog, er zijn weinig basisvoorzieningen en veel mensen hebben honger. Daar wil The Hunger Project verandering in brengen – zodat mens, dier en natuur samen kunnen floreren.

The Hunger Project ondersteunt twee groepen dorpen rond het park. Daar werkt de organisatie samen met de dorpsbewoners, lokale leiders, de lokale overheid en de natuurbeschermers. Met aandacht voor lokale bedrijvigheid, toegang tot schoon drinkwater, onderwijs, omgaan met de gevolgen van klimaatverandering, gelijkheid tussen mannen en vrouwen en alle andere factoren die een rol spelen bij honger en armoede. Meer informatie over dit project.

Jeanine Holscher, CEO Blokker: “Het recyclen van de koffiecupjes sluit perfect aan bij onze duurzaamheidsambitie. Ik ben dan ook ontzettend blij dat consumenten ons zo goed weten te vinden en dat ik namens Blokker zo’n mooi bedrag mag overhandigen. Dankzij de grote hoeveelheid cupjes die het afgelopen jaar zijn ingeleverd, kan Blokker ook aan dit mooie project in Mozambique een waardevolle bijdrage leveren.”

Annelies Kanis, directeur The Hunger Project: “Wij zijn heel blij dat zoveel mensen hun koffiecupjes hebben ingeleverd bij Blokker. Met de opbrengst ondersteunen wij mensen die voor hun eigen leefomgeving een belangrijk verschil maken op weg naar het einde van honger. Samen met Blokker, haar klanten én de inwoners van de dorpen rond Zinave willen wij mens en natuur laten floreren. We willen alle deelnemers aan het recycleprogramma enorm bedanken.”

Blokker inleverpunt voor diverse gebruikte producten

Bij Blokker willen we onze klanten helpen duurzamere keuzes te maken. Naast aluminium koffiecups kunnen klanten ook hun oude pannen bij Blokker inleveren. Hiermee krijgen zij 5% korting op aankoop van een nieuwe pan. De ingeleverde pannen worden gerecycled tot nieuwe producten. Daarnaast zijn de Blokker winkels al geruime tijd inzamelpunt voor gloeilampen, batterijen en gebruikte elektrische apparaten.

Foto: Annelies Kanis (rechts) neemt de cheque van Jeanine Holscher in ontvangst