In 2025 moet het zover zijn: zero-emissie-stadslogistiek. Dat is althans het streven van 30 tot 40 Nederlandse gemeenten, die zich hebben aangesloten bij de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek. Maar wat houdt dit precies in, wat zijn de gevolgen voor ondernemers en welke kansen biedt het?

Allereerst is het goed om te weten wat er wordt verstaan onder zero-emissie-stadslogistiek. Dit betekent dat geen schadelijke stoffen meer mogen worden uitgestoten bij het transporteren van goederen binnen de stadsgrenzen. Dit kan worden bereikt door gebruik te maken van elektrische voertuigen, waterstoftrucks of andere vormen van duurzaam transport.

Het doel van deze maatregel is om de luchtkwaliteit in steden te verbeteren, de CO2-uitstoot te verminderen en de doelen van het Klimaatakkoord te behalen. Voorbeelden van steden die meedoen aan deze Zero Emission Deal zijn Amsterdam, Amersfoort, Apeldoorn, Maastricht, Zwolle, Tilburg en Utrecht.

Aanpassing logistieke processen

Maar wat zijn de gevolgen van deze plannen voor ondernemers? Allereerst zullen zij hun logistieke processen moeten aanpassen om aan de nieuwe regels te voldoen. Dit kan investeren in nieuwe voertuigen zijn, maar ook in oplaad- of waterstofstations. Daarnaast zullen ondernemers rekening moeten houden met de veranderde toegangsregels tot de stad. Zo kan het zijn dat alleen nog zero-emissievoertuigen de stad in mogen op bepaalde tijden.

Hubs buiten het centrum

Deze maatregelen kunnen sommige bedrijven op hoge kosten jagen, als er niet op de juiste manier en op tijd wordt gehandeld. Wat veel gebeurt, is het ontstaan van hubs net buiten het centrum. Daar kunnen (transport)bedrijven dan met hun niet-emissieloze wagens naartoe. Kleinere, duurzame wagens transporteren de vracht vervolgens naar het centrum.

Het is belangrijk om te beseffen dat deze verandering ook kansen biedt voor ondernemers. Zo kan het gebruik van duurzame voertuigen leiden tot kostenbesparingen op de lange termijn, bijvoorbeeld door lagere brandstofkosten en onderhoudskosten. Daarnaast is het een kans om je te profileren als duurzame ondernemer, wat in de huidige tijd steeds belangrijker wordt voor alle stakeholders van de onderneming.

Kansen slim benutten

Al met al heeft de zero-emissie-stadslogistiek dus flinke gevolgen voor ondernemers met vrachtwagens of bestelbusjes. Maar het biedt ook kansen voor wie deze veranderingen slim weet te benutten. Start daarom tijdig met het aanpassen van de logistieke processen en het investeren in duurzame voertuigen en infrastructuur.

Maartje van den Brink, Junior consultant Alfa Accountants & Adviseurs