Minder kilometers, minder uitstoot en minder verkeersdrukte in Hilversum. Dit wordt gerealiseerd nu Green Collective vanaf vandaag óók in deze gemeente van start gaat. Green Collective, een initiatief van PreZero en Renewi, verenigt afvalinzamelaars om in gemeenten samen bedrijfsafval in te zamelen. Door met inzamelvoertuigen met een Green Collective-logo via gecombineerde routes te rijden, draagt het initiatief bij aan een schonere, beter bereikbare en veiligere stad.

Green Collective verenigt afvalinzamelaars om in gemeenten samen bedrijfsafval in te zamelen. Vijf jaar geleden startte het initiatief met als doel een belangrijke bijdrage te leveren aan de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (ZES): minder kilometers, minder uitstoot en minder verkeersdrukte in binnensteden. Inmiddels is het succesvolle initiatief actief in meer dan 30 gemeenten, is er al 850.000 kilometer minder gereden, en daarmee al meer dan 1.300.000 kg CO2-uitstoot bespaard in heel Nederland.

Hilversum

Green Collective heeft als doel gemeenten te helpen met de duurzame inzameling van bedrijfsafval. Vanaf vandaag is Green Collective met inzamelaars PreZero en Renewi ook in Hilversum actief. De gemeenten profiteren van de voordelen van dit initiatief, zonder er zelf omkijken naar te hebben. Andere inzamelaars van bedrijfsafval worden van harte uitgenodigd om deel te nemen. Hoe meer deelnemers, hoe meer besparingen in kilometers en CO2 behaald kunnen worden.

Bestaande dienstverlening blijft gelijk

Samen inzamelen scheelt veel kilometers en dus CO2-uitstoot. Ook worden de gemeenten veiliger en beter bereikbaar, omdat het aantal verkeersbewegingen omlaag gaat. Aan de bestaande dienstverlening en contracten van de klanten van de deelnemende inzamelaars verandert niets. Iedere klant behoudt het contract met zijn eigen afvalinzamelaar, maar het bedrijfsafval wordt opgehaald door een inzamelwagen met een Green Collective-logo.

Samen kom je verder

Iwan te Winkel, directeur Collection & Operations bij PreZero, is blij dat Green Collective weer in een nieuwe gemeente van start gaat: “Samen kom je verder, dat bewijst dit mooie initiatief. Door inzamelactiviteiten te combineren, kunnen we die efficiënter en duurzamer uitvoeren, en de uitstoot van schadelijke stoffen in stadskernen flink terug dringen. Ik ben ervan overtuigd dat deze vormen van samenwerken essentieel zijn voor een duurzame toekomst.”

Eric Pero, Directeur Operations van Renewi Nederland, is trots dat er op deze manier in steeds meer gemeenten duurzamer ingezameld wordt. “De afgelopen vijf jaar hebben we laten zien dat het mogelijk is. We verwelkomen andere inzamelaars van bedrijfsafval om samen te werken met als doel een schonere lucht en beter bereikbare, veiligere steden.”

Green Deal ZES

Door de oprichting van Green Collective nemen PreZero en Renewi het voortouw in het bereiken van de doelen van de Green Deal ZES. Dit akkoord heeft als doel om de uitstoot van schadelijke stoffen in stadskernen flink terug te dringen. Door de inzamelactiviteiten te combineren, kunnen zij deze samen veel efficiënter, duurzamer én veiliger uitvoeren. Want door samen slim in te zamelen, werken zij aan een bereikbare, veilige stad en dragen ze bij aan een schonere lucht.