Löning Human Rights& Responsible business heeft deze week de Löning Academy gelanceerd. Het opleiden van zakelijke professionals op het gebied van mensenrechten is altijd onderdeel geweest van de diensten van Löning voor bedrijven. De trainingsprogramma’s stellen mensen in de bedrijfswereld in staat om verantwoord zaken te doen en mensenrechtenrisico’s in hun bedrijfsvoering en toeleveringsketens te identificeren. Door zowel personeel als leveranciers in staat te stellen de impact van hun bedrijf volledig te begrijpen en risico’s tijdig te beperken, verbeteren bedrijven niet alleen de levens van mensen en de planeet, maar ook het risicobeheer van hun bedrijf. Mensenrechtentraining en capaciteitsopbouw zijn belangrijke preventieve maatregelen om mensenrechtenschendingen te voorkomen.

Löning heeft zijn diensten voor capaciteitsopbouw nu gebundeld in de Löning Academy, om ze zichtbaarder, toegankelijker en meer afgestemd te maken op de specifieke behoeften van organisaties.  De Löning Academy biedt boeiende, praktijkgerichte inhoud, die zorgvuldig is samengesteld door ervaren mensenrechten- en duurzaamheidsexperts en trainers, advocaten en academici.

Liesbeth Unger (partner Löning Nederland): “Ik ben heel blij dat de Löning Academy de mogelijkheid geeft om onze trainingen op een nog professionelere wijze aan te bieden. Ook merk ik een grote behoefte bij klantrelaties aan trainingen op het gebied van mensenrechten nu er zoveel gaande is op dit gebied zoals wetgeving.”

Voor wie is het?

Voor elk bedrijf of individu dat ondersteuning zoekt bij het respecteren van mensenrechten in alle bedrijfsactiviteiten.

Om de mensenrechten in de hele waardeketen te respecteren, moeten mensen in verschillende functies in staat zijn om risico’s tijdig te identificeren, zodat hun bedrijf deze risico’s in een vroeg stadium kan beperken. Het trainen en betrekken van medewerkers bij mensenrechten is een cruciale stap. Alleen een personeelsbestand met de juiste mindset en praktische kennis zal in staat zijn om mensenrechtenrisico’s effectief aan te pakken.

Niet iedereen in een bedrijf hoeft echter hetzelfde niveau van mensenrechtenexpertise te hebben. Daarom biedt de Löning Academy trainings- en opleidingsprogramma’s die zijn afgestemd op de verschillende trainingsbehoeften van verschillende functies – van lijnwerkers tot human resources, inkoop en C-level management.

Meer informatie

Voor meer informatie over het brede scala aan mensenrechtentrainingsprogramma’s, bezoek de Academy website.